> Náš tým

 

portretyNP-18-maly.jpgMarie Fikoczková

zahradní a krajinářská architektka
marie.fikoczkova@nap.cz


Vystudovala obor zahradní a krajinářská architektura a specializaci Socio-prostorové analýzy na Wagenigen univerzitě v Nizozemí. Absolvovala stáž u newyorské organizace PPS (Project for Public Spaces). V Nadaci Partnerství má na starosti vedení a koncepci programu Prostory a Doprava. Zároveň se podílí na projektech a zakázkách Partnerství, o.p.s. Rozvíjí téma obnovy a tvorby veřejného prostoru na sídlišti v rámci grantového programu Nadace OKD Sídliště žije. Je spoluautorkou a editorkou publikace "Prostory: průvodce tvorbou a obnovou veřejných prostranství" a "Revitalizace vnitrobloků: metodika k zapojení veřejnosti do plánovacích procesů".

"Více prostoru pro lidi místo aut znamená více lidí na ulicích a náměstích. Ráda spolupracuji s lidmi, kteří v toto pravidlo věří a usilují o to, aby se z pouhého prostoru stalo atraktivní a živé místo."

 

portretyNP-20-maly.jpgRobert Sedlák

architekt a urbanista
robert.sedlak@nap.cz


Vystudoval brněnskou Fakultu architektury VUT, během praxe v architektonických ateliérech se soustředil především na problematiku veřejných prostorů jako na jedno z klíčových témat kvality městského života. V Kodani absolvoval stáž u světově uznávaného odborníka na veřejné prostory profesora Jana Gehla, v New Yorku u organizace PPS (Project for Public Spaces). Působí v Nadaci Partnerství a Partnerství, o.p.s jako konzultant utváření veřejných prostranství v měřítku místa i města. Editoval české vydání úspěšné knihy od Jana Gehla nazvané "Města pro lidi". 

"Je radost být venku. Prohlížet si město pěšky nebo ze sedla kola, obejít obchůdky v naší čtvrti, vyjít si s dětmi k řece nebo na kopec za městem. Je to sen? Nebo plán?"

 

portretyNP-6-maly.jpgMartin Nawrath

facilitátor, konzultant komunitního plánování
martin.nawrath@nap.cz


Působí v Nadaci Partnerství jako specialista na komunikaci s veřejností a facilitaci. Navrhuje postupy při zapojení veřejnosti do nejrůznějších projektů. Facilitoval už přes stovku setkání zaměřených zejména na revitalizaci veřejných prostranství a rozvoj obcí. Organizuje konference a semináře s tématem veřejných prostranství (např. mezinárodní konferenci Public Spaces – Living Places) a sám také školí. Nejúžasnější facilitaci zažil ve spolupráci s hudebníkem Vladimírem Mertou.  

"Na facilitaci mě fascinuje ta proměna chaosu v řád. Nejasná přání a sny se v kotli emocí a názorů proměňují v něco, co dokáže lidi spojit a motivovat."portretyNP-19-maly-(2).jpgAnna Petříková

manažerka PR a komunikace
anna.petrikova@nap.cz


Působí v Nadaci Partnerství jako manažerka PR a komunikace. Je energický a kreativní člověk, pro kterého je komunikace a organizace přirozeností. Environmentální problematika jí byla vždy blízká, proto je jejím cílem je pomáhat lidem hledat a nacházet společnou cestu k řešení problémů životního prostředí. V Nadaci působí také jako koordinátor kampaně Do práce na kole, propaguje téma udržitelné a šetrné mobility v rámci projektu webové platformy Cesty městy a nebojí se ničeho nového.
 

Petr Šmíd

projektový manažer, konzultant mobility
petr.smid@nap.cz

Vystudoval obor provoz a ekonomika železniční dopravy na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. V Nadaci Partnerství a Partnerství o.p.s. se zabývá projekty souvisejícími s rozvojem udržitelné mobility. Organizačně zajišťuje celostátní soutěž Cesty městy a podílí se na realizaci projektů Bezpečné cesty do školy. Je certifikovaným auditorem procesů plánování městské mobility (metodika ADVANCE) a spoluautorem publikací „Plány mobility – přínos pro podniky a instituce“, „Bezpečné cesty do školy“ a „Jak zklidnit dopravu v obcích“.
 
 


Mohlo by vás zajímat

příklady dobré praxe

Moravská Nová Ves v našich snech, přáních a starostech

Která místa v Moravské Nové Vsi by šla zvelebit i s nízkými finančními náklady? Takovou otázku si položila Jihomoravská komunitní nadace. Aby zjistila odpověď, uspořádala v Moravské Nové Vsi setkání s místními obyvateli. Přišlo na něj 15 zájemců a 5 zahraničních hostů (pohled cizinců byl výborným doplňkem). Společně vypracovali mapu vnímání místa.


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2018, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena