> Vize Amsterdam 2040

Ve srovnání s praxí v rozvinutých evropských zemích je v našem systému územního plánování zatím patrná jistá schematičnost. Například v Nizozemsku nejprve hledají rozvojový potenciál a společnou vizi, která je až následně převáděna do podrobného plánu.

Strategie

V Amsterdamu je základem plánování koncepce v měřítku 1:25 000 (tzv. Structurvisie). Jedná se o soubor mapových schémat a stručných textů, který navazuje na tradici zastavovacích plánů z 19. století. Cílem je, aby dokument byl srozumitelný a motivační pro obyvatele, podnikatele a investory, není však nijak právně závazný.
 

Strategii uvozují čtyři motivy:

 • rozšíření přetížené centrální oblasti
 • prolnutí města a atraktivní příměstské krajiny
 • renesance nábřeží
 • rozvoj města jižním směrem daný existující infrastrukturou souměstí Randstad
 

obsahuje sedm témat:

 • hustota – zvýšení intenzity využití území ve městě s cílem efektivněji využít jeho infrastrukturu
 • transformace – přestavba monofunkčních území do čtvrtí s promíseným bydlením, pracovními a obchodními příležitostmi
 • kvalitní a rychlá veřejná doprava – uvnitř města i ve spojení s regionem a světem
 • vysoká kvalita veřejných prostranství – rostoucí význam veřejného prostoru je závazkem pro kvalitu, více prostoru pro pěší a cyklisty, méně pro motoristy
 • investice do parků, krajiny a nábřeží – rekreační zázemí je nedílnou součástí prosperujícího udržitelného města
 • konverze na udržitelnou energii – snaha snížit podíl fosilních paliv a zvýšit energetickou soběstačnost
 • usilovat o hostování olympijských her v roce 2028
 

Plán

Zejména pro nově plánované nebo přestavované čtvrti, ale i pro starší části města jsou na podrobnější úrovni zpracovávány závazné regulační plány. Cíl je naznačený v koncepci, v podrobnosti regulačního plánu se pak diskutují a upřesňují podrobnosti tak, aby výsledek zapadal do organismu města a příznivě utvářel jeho veřejný prostor. Město vlastní (a také dále nakupuje) většinu pozemků na svém území a je aktivním manažerem rozvoje. Pozemky pro soukromé investory uvolňuje až v momentě, kdy schválí podmínky pro výstavbu.

Fotogalerie

1/1

Realita

Ukázkovým příkladem může být výstavba nové čtvrti Borneo-Sporenburg v oblasti bývalého přístavu Zeeburg. Hlavním motivem je tady využití motivu nábřeží a vodních kanálů, spolu s důrazem na lidské měřítko zástavby.
 • Magistrát města vytvořil požadavek na umístění 2 500 bytových jednotek při hustotě 100 bytů na hektar.
 • Vyzvanou soutěž vyhrál ateliér West 8, který pracoval s koncepcí nízkých domů s vnitřními dvory a atrii. Pomocí jedinečných struktur tak vytvořili jednotný celek.
 • Zástavbu tvoří bloky 3 podlažních domů, mezi kterými vyčnívají 2 solitérní budovy s obchody a službami v přízemí a byty ve vyšších patrech.
 • Ateliér West 8 vypracoval podrobný regulační plán, který stanovil pravidla pro přestavbu a novou výstavbu.
 • Mezi vytvořenými regulativy, které specifikují vhodné prvky budov, parkování, výšku podlaží, materiály a další, patří i výběr více než 100 architektů, kteří měli jednotlivé domy navrhovat.
 • Samozřejmostí je důkladná veřejná diskuse v období přípravy projektu - město nechalo vyrobit model, do kterého architekti jednotlivých staveb vkládali své modely budov, aby byl zřejmý výsledný dojem celku.

Architekt Pavel Hnilička uvádí situaci v Nizozemí takto:
Pokud by se Holanďané společně nedomluvili a neplánovali by svoje města a krajinu, brzy by se ocitli pod vodou. Více než 400 let vzájemného respektu jednoho ke druhému a umění vyjednávat a hledat dohody, společnost výrazně kultivovala. Než něco připraví, hodně o tom diskutují a hledají argumenty pro nejlepší řešení.
 

Odkazy:


Autoři: Robert Sedlák, Alena Voráčková

Tagy

arboristika   bezbariérový přístup   Bratislava   Brno   brownfields   Břeclav   bydlení bez aut   car-free   cyklistika   cyklostezka   Česká Třebová   doprava   dopravní uzel   Dvůr Králové   facilitace   farmářské trhy   Freiburg   Frýdek-Místek   Gehl   Hamburg   happening   Havířov   hodnocení   Hodonín   Hradec Králové   Cheb   Chrudim   Jilemnice   knihovna   Kodaň   komunita   komunitní plánování   kreativita   kultura   Liberec   lokální produkty   management mobility   Mariánské lázně   městské zahradničení   místní ekonomika   mobilita   nábřeží   náměstí   nemotorová doprava    New York   Nizozemí   obnovitelné zdroje   obytná ulice   obyvatelnost   Opočno   Ostrava   ošetření stromů   parkování   participace   participační metody   pěší   plán   plán mobility   Praha   prostupnost   sdílený prostor   sídliště   strategie   Svitavy   Tišnov   trhy   udržitelná doprava   udržitelné město   Uherský Brod   Ústí nad Orlicí   územní plánování   urbanismus   veřejné prostranství   veřejný prostor   Vídeň   vize města   Vlašim   voda ve městě   Vyškov   zadržení dešťové vody   zapojení veřejnosti   zeleň   zklidňování dopravy   ulice   vnitroblok   Nadace Partnerství   architektura   Berlín
Články s podobnými tagy
Mohlo by vás zajímat

příklady dobré praxe

První nákupní cyklotrasa je v Liberci

V Liberci vznikla nová tematická trasa s názvem „Na nákup na kole“. Cyklisty provede středem města k nákupnímu centru Géčko po ulicích s nejmenším provozem. Trasa zároveň slouží jako propojení páteřní cyklostezky kolem Nisy s dálkovou cyklotrasou Odra-Nisa.


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena