> Břeclav: stezka pro pěší i cyklisty

Město Břeclav se stalo dobrým příkladem realizace zklidňování dopravy. Své řešení přihlásilo do soutěže Cesty městy, kterou vyhlašuje Nadace Partnerství. Tato soutěž zviditelňuje a oceňuje kvalitní dopravní řešení zaměřená na zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitňování veřejného prostoru a optimální uspořádání dopravy realizovaná v městech a obcích České republiky.

Co byl hlavní problém:

 
 • lokalita, kterou využívají cyklisté a pěší pro každodenní provoz i relaxaci, měla původní asfaltovou komunikaci velmi poškozenou
 

Co změnili:

 
 • vytvořili prostor pro cyklisty a chodník pro pěší (celková délka upravené trasy je cca 800 m)
 • cyklostezka je obousměrná a její povrch tvoří asfaltobeton
 • chodník široký 2 m má povrch ze zámkové dlažby
 • zřídili 2 nové odpočinkové zóny a vysadili 40 ks nových stromů
 • vyřešili přístup k rodinným domům (šířka cyklostezky je 2,5 m, v úseku u rodinných domů 2 m)
 • vybudovali samostatné cyklostezky a vozovky pro osobní vozidla

Fotogalerie

1/4
Původní poškozený asfaltový povrch
2/4
Dnes je zde zóna pro každodenní provoz i relaxaci
3/4
Oddělení cyklistického a pěšího provozu
4/4
Dopravní řešení v obytné zóně

Přínosy úprav:

 
 • oddělení cyklistů od chodců
 • vytvoření nové spojnice mezi místní částí Stará Břeclav a centrem města
 • odklon cyklistické dopravy z frekventované a pro cyklisty stavebně nevhodné Sovadinovy ulice
 • vytvoření klidové zóny, zkvalitnění veřejných prostor
 

Jak spolupracovali s veřejností:

 
 • město Břeclav zpracovalo Generel cyklistické dopravy, schválený radou města
 • Generel cyklistické dopravy uveřejnili na webových stránkách města k veřejnému připomínkování
 

Výsledek?

 
 • doplnění sítě městských cyklostezek
 • řešení vhodně spojuje dopravní i pobytovou funkci komunikace

Zdroj a fotografie: archiv Nadace Partnerství

Tagy

arboristika   bezbariérový přístup   Bratislava   Brno   brownfields   Břeclav   bydlení bez aut   car-free   cyklistika   cyklostezka   Česká Třebová   doprava   dopravní uzel   Dvůr Králové   facilitace   farmářské trhy   Freiburg   Frýdek-Místek   Gehl   Hamburg   happening   Havířov   hodnocení   Hodonín   Hradec Králové   Cheb   Chrudim   Jilemnice   knihovna   Kodaň   komunita   komunitní plánování   kreativita   kultura   Liberec   lokální produkty   management mobility   Mariánské lázně   městské zahradničení   místní ekonomika   mobilita   nábřeží   náměstí   nemotorová doprava    New York   Nizozemí   obnovitelné zdroje   obytná ulice   obyvatelnost   Opočno   Ostrava   ošetření stromů   parkování   participace   participační metody   pěší   plán   plán mobility   Praha   prostupnost   sdílený prostor   sídliště   strategie   Svitavy   Tišnov   trhy   udržitelná doprava   udržitelné město   Uherský Brod   Ústí nad Orlicí   územní plánování   urbanismus   veřejné prostranství   veřejný prostor   Vídeň   vize města   Vlašim   voda ve městě   Vyškov   zadržení dešťové vody   zapojení veřejnosti   zeleň   zklidňování dopravy   ulice   vnitroblok   Nadace Partnerství   architektura   Berlín
Články s podobnými tagy
Mohlo by vás zajímat

příklady dobré praxe

Revitalizace vodních toků ve městě

Nejčastějším způsobem opevňování koryt vodních toků v intravilánu, ale i mimo něj, bylo v minulosti vytvoření napřímeného betonového nebo kamenného koryta tvaru lichoběžníku, v horším případě „U“ profilu s kynetou (prohloubená část ve dně koryta). Tyto úpravy již v současné době často dosluhují a je potřeba koryta znovu stabilizovat nebo opevnit. Jako vhodná alternativa původního řešení je použití těžké balvanité rovnaniny zvané též horská úprava.


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena