> Brno - Park pod plachtami

Park pod plachtami o rozloze 32 tisíc m² se nachází na sídlišti Kamenný vrch mezi ulicemi Slunečná a Plachty. Jak už název napovídá, jedná se o suchý kopec s kamenitým podkladem, na němž se původně rozprostírala zemědělská krajina a později i zahrádkářská kolonie. V 80. letech minulého století ji pak nahradily paneláky. Původním záměrem bylo na ploše dnešního parku postavit školu, a proto došlo k terénním úpravám a vybudování kanalizace. Projekt se ale nakonec neuskutečnil. Později se díky změně územního plánu podařilo městské části prosadit využití prostoru pro sportovně rekreační účely namísto plánované zástavby bytovými domy. Na šedé sídliště se tak opět vrátila zeleň.

Přírodní jezírko na sídlišti

Park vymezují vzrostlé stromy a souvislé keřové porosty, na jižní straně sousedí se sportovním areálem. Vnitřně se pak dělí na část pobytovou (s mobiliářem a herními prvky) a část přírodní s vodní plochou a květnatými loukami. Jezírko se stalo nejdůležitějším bodem celkové kompozice parku a zároveň je z hlediska adaptačních opatření nejzajímavější částí.
Nádrž funguje jako přírodní biotop. Voda pochází z dešťových srážek, které stékají ze střech tří panelových domů o celkové ploše přibližně 1600 m². Do jezírka ji přivádí podzemní potrubí a po té otevřené koryto. Při vtoku do nádrže filtruje přes průceznou hrázku a přirozeně ji čistí také kořeny vodních rostlin, které se zde časem ještě více rozrostou. Maximální hloubka nádrže je 1,2 metru. Lávka vede nad vodní plochou ve směru přirozené pěší trasy a její zalomení i způsob kladení prken nutí návštěvníka zpomalit a sledovat, co se kolem děje.
Inspirací pro okolní květnaté louky se stal ostrůvek rostlin, který samovolně vznikl na ploše dlouhou dobu ležící ladem. Tuto původní část architekti záměrně ponechali, stejně jako některé náletové dřeviny a vzrostlé stromy z někdejší zahrádkářské kolonie. 
 

Fotogalerie

1/3
Celkový pohled na vodní plochu.
2/3
Jezírko obklopuje původní rostlinstvo.
3/3
Otevřeným korytem přitéká do jezírka voda.

Finance

Celkové náklady na realizaci projektu Park pod plachtami činily 10,3 miliony Kč, při čemž část nákladů pokryla dotace z Operačního programu Životní prostředí.  
Jednotlivé náklady:
Zeleň – 2,1 milionu Kč
Vodní nádrž – 2,1 milionu Kč
Kanál – 2,6 milionu Kč
Lávka – 1,4 milionu Kč
Ostatní (altán se zelenou střechou, schody, cesty atd.) – 2,1 milionu Kč

Přínos projektu z hlediska adaptace na změnu klimatu

Vodní nádrž nejenže oživila dřívější nevzhlednou plochu, ale plní také funkci retenční. Při stálé provozní hladině má nádrž objem 630 m³, během přívalových srážek může dosáhnout až 890 m³, čímž snižuje jednorázový nápor na kanalizaci. Vzniklý biotop podporuje přirozený koloběh vody, v horkých letních dnech vypařováním vody zvlhčuje vzduch a zlepšuje mikroklima. Pestré společenství suchomilných i vlhkomilných rostlin navíc přitahuje různorodé množství živočichů, od motýlů, brouků, ptáků až po menší savce.

Současný stav a údržba

Hned v prvním roce se v nádrži objevily invazivní druhy ryb (střevlička východní a karas stříbřitý), a proto museli k jejich potlačení vypustit dravé ryby (candáty a štiky). Kvalitu vody pravidelně sledují hydrobiologickým monitoringem. Vzhledem k suchým obdobím v posledních letech jednou až dvakrát ročně doplňují do nádrže vodu z hloubkového vrtu poblíž nádrže. K okysličování nádrže dochází jednou za rok, při čemž v podstatě není potřeba, protože se voda dostatečně okysličuje při průtoku kamenitým korytem.

Největší výzvy a překážky

Dlouhá projektová příprava zahrnovala územní, stavební a vodoprávní řízení. Nebylo také snadné vzhledem k neobvyklému řešení vodní nádrže získat souhlas správců dotčených inženýrských sítí.
Od roku 2001 probíhalo několik veřejných projednávání a plánování konceptu s občany. Přestože pracovníci místní radnice o projektu retenční nádrže podrobně a průběžně informovali, obyvatelé proti zahájení stavby podali petici. Obávali se přemnožení komárů, nákazy a zápachu. Provoz jezírka ale pochybnosti vyvrátil. Pokud totiž správně funguje a rozmnoží se v něm obojživelníci, tak podobná rizika nehrozí


Zdroj: Adaptace na změnu klimatu ve městech pomocí přírodě blízkých opatření - tato publikace je k dostání zdarma na eshopu Nadace Partnerství

Tagy

arboristika   bezbariérový přístup   Bratislava   Brno   brownfields   Břeclav   bydlení bez aut   car-free   cyklistika   cyklostezka   Česká Třebová   doprava   dopravní uzel   Dvůr Králové   facilitace   farmářské trhy   Freiburg   Frýdek-Místek   Gehl   Hamburg   happening   Havířov   hodnocení   Hodonín   Hradec Králové   Cheb   Chrudim   Jilemnice   knihovna   Kodaň   komunita   komunitní plánování   kreativita   kultura   Liberec   lokální produkty   management mobility   Mariánské lázně   městské zahradničení   místní ekonomika   mobilita   nábřeží   náměstí   nemotorová doprava    New York   Nizozemí   obnovitelné zdroje   obytná ulice   obyvatelnost   Opočno   Ostrava   ošetření stromů   parkování   participace   participační metody   pěší   plán   plán mobility   Praha   prostupnost   sdílený prostor   sídliště   strategie   Svitavy   Tišnov   trhy   udržitelná doprava   udržitelné město   Uherský Brod   Ústí nad Orlicí   územní plánování   urbanismus   veřejné prostranství   veřejný prostor   Vídeň   vize města   Vlašim   voda ve městě   Vyškov   zadržení dešťové vody   zapojení veřejnosti   zeleň   zklidňování dopravy   ulice   vnitroblok   Nadace Partnerství   architektura   Berlín
Články s podobnými tagy
Mohlo by vás zajímat

příklady dobré praxe

Cheb: historické centrum s pěší zónou

Město Cheb se stalo dobrým příkladem realizace zklidňování dopravy. Své řešení přihlásilo do soutěže Cesty městy, kterou vyhlašuje Nadace Partnerství. Tato soutěž zviditelňuje a oceňuje kvalitní dopravní řešení zaměřená na zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitňování veřejného prostoru a optimální uspořádání dopravy realizovaná v městech a obcích České republiky.


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena