> Dobřany: Setkávání na náměstí

Město Dobřany se stalo dobrým příkladem realizace zklidňování dopravy. Své řešení přihlásilo do soutěže Cesty městy, kterou vyhlašuje Nadace Partnerství. Tato soutěž zviditelňuje a oceňuje kvalitní dopravní řešení zaměřená na zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitňování veřejného prostoru a optimální uspořádání dopravy realizovaná v městech a obcích České republiky.

Co byl hlavní problém:

 
 • plocha náměstí T. G. M.  měla nevhodný asfaltový povrch
 • parkování aut bylo neorganizované
 • obslužné komunikace byly ve špatném technickém stavu
 • scházelo vyřešení stavebně-technického stavu náměstí včetně organizace dopravy
 

Co změnili:

 
 • předláždili  náměstí a okolní komunikace - celková rekonstruovaná plocha je 13 850 m2
 • zřídili parkovací stání
 • osadili nové dopravní značení
 • všechny stavební úpravy vyřešili bezbariérově
 • vhodným umístěním městského mobiliáře vymezili prostor určený k parkování na náměstí

Fotogalerie

1/6
Nevhodný asfaltový povrch
2/6
Parkování je vymezeno mobiliářem
3/6
Cyklostojany v historické části města
4/6
Moderní vodní prvek
5/6
Kvalitní úprava parteru veřejného prostoru
6/6
Lavičky lákají k odpočinku

Přínosy úprav:

 
 • zkvalitnění veřejných prostranství
 • jednoznačné vymezení parkovacích ploch
 • zlepšení podmínek pro pohyb chodců
 • zvýšení bezpečnosti provozu
 

Jak spolupracovali s veřejností:

 
 • na internetových stránkách města informovali veřejnost o vizuální podobě náměstí
 • uveřejnili informace o rekonstrukci náměstí v dalších médiích, např. v měsíčníku města
 

Výsledek?

 
 • zvýšení kvality hlavního veřejného prostoru města
 • optimalizace ploch pro automobilovou, cyklistickou a pěší dopravu
 • zvýšení pobytové hodnoty a přitažlivosti náměstí
 • koncepční řešení dopravy v centru města, minimalizace dopravních značek a zvýšení bezpečnosti dopravy na náměstí
 • kvalitně provedené úpravy parteru veřejného prostoru, zvýšení jeho estetické úrovně a přitažlivosti
 • velmi dobrá spolupráce s veřejností při přípravě akce

Zdroj a fotografie: archiv Nadace Partnerství

Tagy

arboristika   bezbariérový přístup   Bratislava   Brno   brownfields   Břeclav   bydlení bez aut   car-free   cyklistika   cyklostezka   Česká Třebová   doprava   dopravní uzel   Dvůr Králové   facilitace   farmářské trhy   Freiburg   Frýdek-Místek   Gehl   Hamburg   happening   Havířov   hodnocení   Hodonín   Hradec Králové   Cheb   Chrudim   Jilemnice   knihovna   Kodaň   komunita   komunitní plánování   kreativita   kultura   Liberec   lokální produkty   management mobility   Mariánské lázně   městské zahradničení   místní ekonomika   mobilita   nábřeží   náměstí   nemotorová doprava    New York   Nizozemí   obnovitelné zdroje   obytná ulice   obyvatelnost   Opočno   Ostrava   ošetření stromů   parkování   participace   participační metody   pěší   plán   plán mobility   Praha   prostupnost   sdílený prostor   sídliště   strategie   Svitavy   Tišnov   trhy   udržitelná doprava   udržitelné město   Uherský Brod   Ústí nad Orlicí   územní plánování   urbanismus   veřejné prostranství   veřejný prostor   Vídeň   vize města   Vlašim   voda ve městě   Vyškov   zadržení dešťové vody   zapojení veřejnosti   zeleň   zklidňování dopravy   ulice   vnitroblok   Nadace Partnerství   architektura   Berlín
Články s podobnými tagy
Mohlo by vás zajímat

příklady dobré praxe

Život ve čtvrti bez aut - Freiburg-Vauban

Městskou část Vauban v německém Freiburgu vystavěli pro 5000 obyvatel na území bývalých kasáren. Většina rezidentů se dopravuje převážně pěšky, na kole nebo tramvají. Čtvrť je výjimečná také z hlediska ekologie, alternativní výroby energie a udržitelného stavitelství.


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena