> Hradec Králové: moderní zázemí pro cestující i dopravce

Město Hradec Králové se stalo dobrým příkladem realizace zklidňování dopravy. Své řešení přihlásilo do soutěže Cesty městy, kterou vyhlašuje Nadace Partnerství. Tato soutěž zviditelňuje a oceňuje kvalitní dopravní řešení zaměřená na zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitňování veřejného prostoru a optimální uspořádání dopravy realizovaná v městech a obcích České republiky.

Co byl hlavní problém:

 • dálková autobusová doprava a MHD měly společné stanoviště před nádražím Českých drah, tato situace byla pro obyvatele nepřehledná a nebezpečná
 • mezi parkujícími autobusy a trolejbusy se proplétala projíždějící auta, která přeplněné Riegrovo náměstí dělala ještě méně přehledným
 • autobusové regionální linky byly stranou ve vzdálenějším  prostoru
 • chyběl dispečink pro dopravce i informační systém provázaný mezi ČD, autobusovou dopravou a MHD
 

Co změnili:

 • terminál hromadné dopravy propojili s nádražím ČD prostřednictvím MHD (provoz mezi terminálem a nádražím ČD je zdarma)
 • vybudovali moderní zázemí pro cestující i dopravce
 • vytvořili ucelený systém přestupních možností mezi jednotlivými druhy dopravy
 • nově vyřešili veřejný prostor na Riegrově náměstí s převahou pěších ploch a zeleně
 • eliminovali průjezdnost individuální automobilové dopravy

Fotogalerie

1/6
Riegrovo náměstí: původní stav
2/6
Nový terminál hromadné dopravy
3/6
Riegrovo náměstí: prostor bez aut
4/6
Příjemně strávené chvíle čekání
5/6
Prostor lákající cyklisty k zastavení
6/6
Riegrovo náměstí: prostor bez aut

Přínosy úprav:

 • celý prostor Riegrova náměstí je mnohem přehlednější
 • zvýšila se bezpečnost pěších i cyklistů
 • cyklisté mají možnost odstavit kola v cyklistických stojanech
 • náměstí se stalo příjemnou klidovou zónou jak pro místní, tak pro cestující, kteří Hradcem Králové pouze projíždí
 

Jak spolupracovali s veřejností:

 • v souvislosti s přípravou výstavby terminálu proběhl průzkum spokojenosti občanů se službami v prostoru současného nádraží
 • otázky zahrnovaly např. oblasti bezpečnosti, kvality sociálních zařízení, kvality služeb včetně informačních služeb, bezbariérové přístupy
 • poté proběhlo veřejné setkání s občany na téma Doprava v Hradci Králové, jehož významná část byla věnována právě Terminálu hromadné dopravy
 

Výsledek?

 • komplexní řešení, které přineslo zjednodušení a zpřehlednění přestupních vazeb mezi železniční, dálkovou i regionální autobusovou a městskou dopravou
 • zvýšil se komfort uživatelů veřejné dopravy (bezplatná přeprava mezi železničním a autobusovým terminálem), cyklistů (kapacitní parkovací stojany před nádražím) i chodců (bezbariérové chodníky, zvýšené plochy přechodů)

Zdroj a fotografie: archiv Nadace Partnerství

Tagy

arboristika   bezbariérový přístup   Bratislava   Brno   brownfields   Břeclav   bydlení bez aut   car-free   cyklistika   cyklostezka   Česká Třebová   doprava   dopravní uzel   Dvůr Králové   facilitace   farmářské trhy   Freiburg   Frýdek-Místek   Gehl   Hamburg   happening   Havířov   hodnocení   Hodonín   Hradec Králové   Cheb   Chrudim   Jilemnice   knihovna   Kodaň   komunita   komunitní plánování   kreativita   kultura   Liberec   lokální produkty   management mobility   Mariánské lázně   městské zahradničení   místní ekonomika   mobilita   nábřeží   náměstí   nemotorová doprava    New York   Nizozemí   obnovitelné zdroje   obytná ulice   obyvatelnost   Opočno   Ostrava   ošetření stromů   parkování   participace   participační metody   pěší   plán   plán mobility   Praha   prostupnost   sdílený prostor   sídliště   strategie   Svitavy   Tišnov   trhy   udržitelná doprava   udržitelné město   Uherský Brod   Ústí nad Orlicí   územní plánování   urbanismus   veřejné prostranství   veřejný prostor   Vídeň   vize města   Vlašim   voda ve městě   Vyškov   zadržení dešťové vody   zapojení veřejnosti   zeleň   zklidňování dopravy   ulice   vnitroblok   Nadace Partnerství   architektura   Berlín
Články s podobnými tagy
Mohlo by vás zajímat

příklady dobré praxe

Mariánské lázně: řešení pro auta, cyklisty i chodce

Město Mariánské Lázně se stalo dobrým příkladem realizace zklidňování dopravy. Své řešení přihlásilo do soutěže Cesty městy, kterou vyhlašuje Nadace Partnerství. Tato soutěž zviditelňuje a oceňuje kvalitní dopravní řešení zaměřená na zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitňování veřejného prostoru a optimální uspořádání dopravy realizovaná v městech a obcích České republiky.


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena