> Dvůr Králové: dopravní optimalizace náměstí

Město Dvůr Králové se stalo dobrým příkladem realizace zklidňování dopravy. Své řešení přihlásilo do soutěže Cesty městy, kterou vyhlašuje Nadace Partnerství. Tato soutěž zviditelňuje a oceňuje kvalitní dopravní řešení zaměřená na zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitňování veřejného prostoru a optimální uspořádání dopravy realizovaná v městech a obcích České republiky.

Co byl hlavní problém:

 • automobilová a pěší doprava byla konfliktní
 • dopravní situace byla nepřehledná
 • auta parkovala neorganizovaně
 • vysoké obrubníky neumožňovaly bezbariérový pohyb
 • komunikace byly ve špatném technickém stavu
 

Co změnili:

 • všechny chodníky rozšířili a upravili pro bezbariérový pohyb
 • pro zklidnění provozu umožnili průjezd automobilům pouze při severní a východní straně, a to pouze jednosměrně s možností parkování
 • vybudovali zálivy pro zásobování, odstavné a parkovací stání (počet parkovacích stání snížili z 89 na 65)
 • bezplatné parkování časově omezili na 1 hodinu
 • instalovali nové veřejné a slavnostní osvětlení, osvětlení mobiliáře i prostorové ozvučení náměstí
 • provedli nové sadové úpravy
 • umístili nové prvky drobné architektury a mobiliář

Fotogalerie

1/5
Původní stav náměstí T.G.Masaryka
2/5
Náměstí slouží k pořádání kulturních akcí
3/5
Zlepšení dopravní obslužnosti
4/5
Chodníky umožňují bezbariérový pohyb
5/5
Jednoznačné vymezení parkovacích míst

Přínosy úprav:

 
 • zkvalitnění veřejných prostranství
 • jednoznačné vymezení parkovacích ploch
 • zlepšení podmínek pro pohyb chodců
 • zvýšení bezpečnosti provozu
 

Jak spolupracovali s veřejností:

 
 • na internetových stránkách a v prostorech městského úřadu byly zveřejněny varianty řešení
 • občané se mohli pomocí dotazníků vyjadřovat k jednotlivým architektonickým studiím
 • veřejnost vybrala hlasováním jednu variantu, kterou zastupitelstvo schválilo
 

Výsledek?

 
 • hlavní veřejný prostor města se dopravně zklidnil, zvýšila se jeho pobytová hodnota a přitažlivost
 • dopravní obslužnost jednotlivých objektů se optimalizovala a stejně tak i parkovací místa v prostoru náměstí
 • komplexní a příkladné vybavení prostoru mobiliářem, osvětlením, ozvučením a zařízeními usnadňuje pořádání různých kulturních a společenských akcí v tomto atraktivním prostoru
 
Zdroj a fotografie: archiv Nadace Partnerství

Tagy

arboristika   bezbariérový přístup   Bratislava   Brno   brownfields   Břeclav   bydlení bez aut   car-free   cyklistika   cyklostezka   Česká Třebová   doprava   dopravní uzel   Dvůr Králové   facilitace   farmářské trhy   Freiburg   Frýdek-Místek   Gehl   Hamburg   happening   Havířov   hodnocení   Hodonín   Hradec Králové   Cheb   Chrudim   Jilemnice   knihovna   Kodaň   komunita   komunitní plánování   kreativita   kultura   Liberec   lokální produkty   management mobility   Mariánské lázně   městské zahradničení   místní ekonomika   mobilita   nábřeží   náměstí   nemotorová doprava    New York   Nizozemí   obnovitelné zdroje   obytná ulice   obyvatelnost   Opočno   Ostrava   ošetření stromů   parkování   participace   participační metody   pěší   plán   plán mobility   Praha   prostupnost   sdílený prostor   sídliště   strategie   Svitavy   Tišnov   trhy   udržitelná doprava   udržitelné město   Uherský Brod   Ústí nad Orlicí   územní plánování   urbanismus   veřejné prostranství   veřejný prostor   Vídeň   vize města   Vlašim   voda ve městě   Vyškov   zadržení dešťové vody   zapojení veřejnosti   zeleň   zklidňování dopravy   ulice   vnitroblok   Nadace Partnerství   architektura   Berlín
Články s podobnými tagy
Mohlo by vás zajímat

příklady dobré praxe

Plán mobility pro Technologický park v Brně

Společnosti sídlící v areálu Českého technologického parku v Brně si zřetelně uvědomují, že doprava do zaměstnání hraje velmi důležitou roli v každodenním životě jejich zaměstnanců. Na jaře 2013 byl proto spuštěn pilotní projekt, jehož cílem bylo zavedení managementu mobility, který by měl pomoci zmírnit problémy s parkováním a zlepšit podmínky pro chodce, cyklisty i uživatele veřejné dopravy.


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena