> Experimentální budovy vývojového centra LIKO-Noe

Vývojové a experimentální centrum LIKO-Noe stojí v areálu firmy LIKO-S na okraji průmyslové zóny ve Slavkově u Brna. Přestože se nachází mezi průmyslovými objekty, svým charakterem zapadá do mozaiky cenných mokřadů Slavkovska. Nedaleká řeka Litava a mokřad Šámy jsou lokalitou, kde nachází svůj domov velké množství obojživelníků a ptáků. Tito živočichové si bez problémů brzy našli cestu i do retenčního jezírka a okolní zeleně stavby LIKO-Noe. Budova LIKO-Noe tak oživuje průmyslovou zónu, přináší útočiště vzácným zvířatům a v neposlední řadě zpříjemňuje životní prostředí zaměstnancům a návštěvníkům firmy LIKO-S. Hlavně ale naplňuje svou základní ideu – fungovat v harmonii s životním prostředím.
Unikátní koncept hospodaření s vodou
Samotný dům je nízkoenergetický a difuzně otevřený, což znamená, že celá budova dýchá (vlhkost a páry vyprodukované v budově odcházejí přirozeně ven). Stěny se skládají z masivního dřevěného panelu zatepleného izolací, zvenčí budovu pokrývá zelená fasáda o rozloze 280 m². Střechu by měly v budoucnu pokrývat fotovoltaické panely. O vytápění a chlazení budovy se stará tepelné čerpadlo s kolektory umístěnými pod budovou, jezerem i nedalekým parkovištěm. Pro čerpání chladu a tepla tedy firma využívá pouze zastavěnou půdu, nikoliv volné plochy v okolí. Další možností vytápění jsou akumulační kachlová kamna s krbovou vložkou. Díky zelené fasádě se objekt ani v nejparnějším létě nepřehřívá a není ho potřeba klimatizovat, což přispívá k příjemnému ovzduší uvnitř budovy i snižování nákladů na provoz.
Veškerá voda, která se v LIKO-Noe vyprodukuje, se spolu s dešťovou vodou recykluje. Nemíří tedy do kanalizace, ale do kořenové čistírny umístěné na střeše a stěně budovy. Střešní čistírna odpadních vod je souvrstvím materiálů nasycených vodou umístěné na ploché střeše, které umožňuje růst mokřadních rostlin. Souvrství má mocnost cca 15 cm a váží i s vodou cca 150 kg/m². Odpadní voda se na střechu dávkuje čerpadlem a samospádem přepadá do mokřadní fasády. Mokřadní fasáda (fasádní čistička) je soustavou nad sebou umístěných nerezových kazet vyplněných substrátem částečně nasyceným vodou, v nichž opět rostou mokřadní rostliny. Voda přečištěná kořeny rostlin stéká do vyhodnocovací šachty, kde se na základě měření rozhodne, zda je voda již dostatečně čistá a lze ji tedy již využít pro splachování záchodů (případně pro závlahu), nebo je nutné proces opakovat a vodu ještě jednou vrátit do kořenové čistírny.
 

Fotogalerie

1/4
Mokřadní fasáda je nejen užitečná, ale zároveň působí esteticky.
2/4
Mokřadní fasáda je nejen užitečná, ale zároveň působí esteticky.
3/4
Pohled na retenční jezero přiléhající k budově LIKO-Noe.
4/4
Pohled na retenční jezero přiléhající k budově LIKO-Noe.
Konzervativní způsob stavitelství přispívá k tomu, že dešťová voda bez dalšího užití odtéká do kanalizace, následně do regulovaných koryt řek a brzy mizí pryč, aniž by měla příležitost se vsáknout do půdy. Koncept LIKO-Noe oproti tomu podporuje šetrné hospodaření s vodou, její recyklací a zadržování v místě.
K nakládání s vodou a k jejímu shromažďování slouží velké retenční jezero, které se stalo zásobárnou vody pro celý firemní areál v období sucha a bude maximálně využito pro zadržení vody při přívalových deštích. V neposlední řadě se díky zelené fasádě, odparu a retenčnímu jezeru snižuje prašnost v okolí. Přirozený výpar z těchto ploch také zlepšuje klima v bezprostřední blízkosti budovy.

Finance
Celkové náklady projektu majitelé odhadují na 15 milionu Kč.

Současný stav a údržba
Budova vznikla v květnu 2015 za neuvěřitelných 27 dní. V současné době probíhá testovací provoz, kdy firma měří jednotlivé spotřeby energií. Na základě těchto dat pak celý provoz optimalizuje. První léto ukázalo, že i přes rekordní teploty nebylo nutné budovu chladit. Cílem firmy je postupným vylepšováním provozu budovy a doplněním fotovoltaických panelů na střechu dosáhnout v první fázi Net Zero Energy Building, následně až ostrovní, zcela soběstačné budovy.

Největší výzvy a překážky
Jako překážku firma vnímá platnou legislativu, kde průmyslovou budovu není možné nepřipojit do stávající kanalizační sítě. V budoucnu by chtěla vytvořit alternativu ke klasickým stavbám a pomoci tak obrátit pozornost k ekologickým řešením šetřícím vodu a energii a přistupujícím citlivě k životnímu prostředí.

Zdroj: Adaptace na změnu klimatu ve městech pomocí přírodě blízkých opatření - tato publikace je k dostání zdarma na eshopu Nadace Partnerství

Tagy

arboristika   bezbariérový přístup   Bratislava   Brno   brownfields   Břeclav   bydlení bez aut   car-free   cyklistika   cyklostezka   Česká Třebová   doprava   dopravní uzel   Dvůr Králové   facilitace   farmářské trhy   Freiburg   Frýdek-Místek   Gehl   Hamburg   happening   Havířov   hodnocení   Hodonín   Hradec Králové   Cheb   Chrudim   Jilemnice   knihovna   Kodaň   komunita   komunitní plánování   kreativita   kultura   Liberec   lokální produkty   management mobility   Mariánské lázně   městské zahradničení   místní ekonomika   mobilita   nábřeží   náměstí   nemotorová doprava    New York   Nizozemí   obnovitelné zdroje   obytná ulice   obyvatelnost   Opočno   Ostrava   ošetření stromů   parkování   participace   participační metody   pěší   plán   plán mobility   Praha   prostupnost   sdílený prostor   sídliště   strategie   Svitavy   Tišnov   trhy   udržitelná doprava   udržitelné město   Uherský Brod   Ústí nad Orlicí   územní plánování   urbanismus   veřejné prostranství   veřejný prostor   Vídeň   vize města   Vlašim   voda ve městě   Vyškov   zadržení dešťové vody   zapojení veřejnosti   zeleň   zklidňování dopravy   ulice   vnitroblok   Nadace Partnerství   architektura   Berlín
Články s podobnými tagy
Mohlo by vás zajímat

příklady dobré praxe

Revitalizace vodních toků ve městě

Nejčastějším způsobem opevňování koryt vodních toků v intravilánu, ale i mimo něj, bylo v minulosti vytvoření napřímeného betonového nebo kamenného koryta tvaru lichoběžníku, v horším případě „U“ profilu s kynetou (prohloubená část ve dně koryta). Tyto úpravy již v současné době často dosluhují a je potřeba koryta znovu stabilizovat nebo opevnit. Jako vhodná alternativa původního řešení je použití těžké balvanité rovnaniny zvané též horská úprava.


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena