> Jak se stát Green European City

V roce 2011 obdržel Hamburg prestižní titul Evropská zelená metropole. Tento titul uděluje Evropská komise městům, která stabilně dosahují vysokých standardů v oblasti ochrany životního prostředí a dále se podílejí na naplňování konceptů udržitelného rozvoje. Hamburg jako Evropské zelené město 2011 má i do budoucna mnoho plánů, ostatní města se mají od něj co učit. Jak to dokázal a čím může inspirovat?

O soutěži Green European City 

 • EU ji poprvé vyhlásila v roce 2008
 • cíl soutěže: vítězná města jako příklad dobré praxe, inspirace a motivace ke změně pro ostatní evropská města
 • vítěze volí podle několika kritérií nezávislá porota
 • jedním z rozhodujících kritérií je potenciál města prezentovat svůj příklad na regionální i mezinárodní úrovni
 • východisko pro soutěž: 4 z 5 Evropanů žijí ve městě – soustřeďuje se tady proto většina problémů a výzev v souvislosti se životním prostředím
 

Proč zvítězil Hamburg?

 • dosáhl dobrých výsledků napříč všemi kategoriemi
 • v oblasti ochrany klimatu, čištění odpadních vod a systému environmentálního managementu získal nejvyšší počet bodů
 • prezentaci na mezinárodní i regionální úrovni vypracoval na velmi vysoké úrovni
 • …prosadil se tak v konkurenci 34 měst

Fotogalerie

1/5
2/5
3/5
4/5
5/5

Inspirace i pro nás

Hamburg počítá s pokračováním projektů, které se zasloužily o jeho ocenění, např.:
 • klastr Obnovitelné zdroje
 • přeměna bývalých nevyužívaných městských ploch v nové atraktivní čtvrti HafenCity
 • rozvoj MHD systému a půjčoven městských kol pro obyvatele a návštěvníky
 • zastřešení dálnice A7 a její proměna na zelenou promenádu
 • plnění cílů o snížení emisí CO2 o 50 % do roku 2020 a 80 % do 2050


 

Zároveň ve spolupráci s regionálními, nadregionálními a mezinárodními experty pracuje na nových trvale udržitelných konceptech. Především chce ale své obyvatele nadchnout pro zlepšování ochrany životního prostředí a motivovat je k uvědomělému jednání. Za tímto účelem se v roce 2011 uskutečnilo několik akcí, se zaměřením především na mladou generaci. Hamburg se o podporu environmentálního dialogu snažil i mimo území vlastního města, například prostřednictvím exhibičním projektu „Vlak nápadů“. Tato interaktivní výstava ve vlaku objížděla 18 evropských měst a prezentovala zábavně a naučně téma ochrany životního prostředí a rozvoje města.
 
Odkazy:
Autor a fotografie: Marie Římanová

Tagy

arboristika   bezbariérový přístup   Bratislava   Brno   brownfields   Břeclav   bydlení bez aut   car-free   cyklistika   cyklostezka   Česká Třebová   doprava   dopravní uzel   Dvůr Králové   facilitace   farmářské trhy   Freiburg   Frýdek-Místek   Gehl   Hamburg   happening   Havířov   hodnocení   Hodonín   Hradec Králové   Cheb   Chrudim   Jilemnice   knihovna   Kodaň   komunita   komunitní plánování   kreativita   kultura   Liberec   lokální produkty   management mobility   Mariánské lázně   městské zahradničení   místní ekonomika   mobilita   nábřeží   náměstí   nemotorová doprava    New York   Nizozemí   obnovitelné zdroje   obytná ulice   obyvatelnost   Opočno   Ostrava   ošetření stromů   parkování   participace   participační metody   pěší   plán   plán mobility   Praha   prostupnost   sdílený prostor   sídliště   strategie   Svitavy   Tišnov   trhy   udržitelná doprava   udržitelné město   Uherský Brod   Ústí nad Orlicí   územní plánování   urbanismus   veřejné prostranství   veřejný prostor   Vídeň   vize města   Vlašim   voda ve městě   Vyškov   zadržení dešťové vody   zapojení veřejnosti   zeleň   zklidňování dopravy   ulice   vnitroblok   Nadace Partnerství   architektura   Berlín
Články s podobnými tagy
Mohlo by vás zajímat

příklady dobré praxe

Experimentální budovy vývojového centra LIKO-Noe

Vývojové a experimentální centrum LIKO-Noe stojí v areálu firmy LIKO-S na okraji průmyslové zóny ve Slavkově u Brna. Přestože se nachází mezi průmyslovými objekty, svým charakterem zapadá do mozaiky cenných mokřadů Slavkovska. Nedaleká řeka Litava a mokřad Šámy jsou lokalitou, kde nachází svůj domov velké množství obojživelníků a ptáků. Tito živočichové si bez problémů brzy našli cestu i do retenčního jezírka a okolní zeleně stavby LIKO-Noe. Budova LIKO-Noe tak oživuje průmyslovou zónu, přináší útočiště vzácným zvířatům a v neposlední řadě zpříjemňuje životní prostředí zaměstnancům a návštěvníkům firmy LIKO-S. Hlavně ale naplňuje svou základní ideu – fungovat v harmonii s životním prostředím.


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena