> Hodonín: odpočinková zóna u cyklostezky

Město Hodonín se stalo dobrým příkladem realizace zklidňování dopravy. Své řešení přihlásilo do soutěže Cesty městy, kterou vyhlašuje Nadace Partnerství. Tato soutěž zviditelňuje a oceňuje kvalitní dopravní řešení zaměřená na zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitňování veřejného prostoru a optimální uspořádání dopravy realizovaná v městech a obcích České republiky.

Co byl hlavní problém:

 
 • na veřejných plochách určených pro zeleň docházelo k živelnému parkování
 • dřeviny na ulici byly přestárlé
 • plocha pro veřejnou zeleň nebyla vymezená
 

Co změnili:

 
 • v jednosměrné ulici umožnili obousměrný cyklistický provoz (délka komunikace je cca 90 m)
 • vybudovali nové opěrné zdi a chodníky
 • levostranně od vozovky umístili pásy chodníku, cyklostezky v protisměru jednosměrné vozovky a pás pro veřejnou zeleň
 • zasadili 10 stromů
 • na ulici rozmístili 4 lavičky
 • vytvořili parkovací zálivy pro podélné stání

Fotogalerie

1/4
Stav před stavebními úpravami
2/4
Nová opěrná zeď a chodník
3/4
Studna jako zklidňující prvek
4/4
Napojení cyklostezky na komunikaci

Přínosy úprav:

 
 • vznikly odpočinkové zóny pro občany z okolních bytových domů
 • dostavbou studny získala ulice estetický architektonický prvek – voda ze studny zároveň slouží k zalévání okolní zeleně
 

Jak spolupracovali s veřejností:

 
 • územní řízení probíhalo formou veřejné vyhlášky – občané měli možnost připomínkování
 • veřejnost byla průběžně informována tiskem a vysíláním místní kabelové televize
 

Výsledek?

 
 • vytvoření příjemných podmínek pro chodce osazením laviček a drobných veřejných pobytových prostorů je inspirativní
 • výborný nápad využít starou studnu (objevenou během prací) jednak jako zklidňující prvek k vychýlení směru vozovky a jednak pro potřeby technických služeb

Zdroj a fotografie: archiv Nadace Partnerství

Tagy

arboristika   bezbariérový přístup   Bratislava   Brno   brownfields   Břeclav   bydlení bez aut   car-free   cyklistika   cyklostezka   Česká Třebová   doprava   dopravní uzel   Dvůr Králové   facilitace   farmářské trhy   Freiburg   Frýdek-Místek   Gehl   Hamburg   happening   Havířov   hodnocení   Hodonín   Hradec Králové   Cheb   Chrudim   Jilemnice   knihovna   Kodaň   komunita   komunitní plánování   kreativita   kultura   Liberec   lokální produkty   management mobility   Mariánské lázně   městské zahradničení   místní ekonomika   mobilita   nábřeží   náměstí   nemotorová doprava    New York   Nizozemí   obnovitelné zdroje   obytná ulice   obyvatelnost   Opočno   Ostrava   ošetření stromů   parkování   participace   participační metody   pěší   plán   plán mobility   Praha   prostupnost   sdílený prostor   sídliště   strategie   Svitavy   Tišnov   trhy   udržitelná doprava   udržitelné město   Uherský Brod   Ústí nad Orlicí   územní plánování   urbanismus   veřejné prostranství   veřejný prostor   Vídeň   vize města   Vlašim   voda ve městě   Vyškov   zadržení dešťové vody   zapojení veřejnosti   zeleň   zklidňování dopravy   ulice   vnitroblok   Nadace Partnerství   architektura   Berlín
Články s podobnými tagy
Mohlo by vás zajímat

příklady dobré praxe

Moravská Nová Ves v našich snech, přáních a starostech

Která místa v Moravské Nové Vsi by šla zvelebit i s nízkými finančními náklady? Takovou otázku si položila Jihomoravská komunitní nadace. Aby zjistila odpověď, uspořádala v Moravské Nové Vsi setkání s místními obyvateli. Přišlo na něj 15 zájemců a 5 zahraničních hostů (pohled cizinců byl výborným doplňkem). Společně vypracovali mapu vnímání místa.


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena