> Opočno: historické jádro bez bariér

Město Opočno se stalo dobrým příkladem realizace zklidňování dopravy. Své řešení přihlásilo do soutěže Cesty městy, kterou vyhlašuje Nadace Partnerství. Tato soutěž zviditelňuje a oceňuje kvalitní dopravní řešení zaměřená na zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitňování veřejného prostoru a optimální uspořádání dopravy realizovaná v městech a obcích České republiky.

Co byl hlavní problém:

 • poškozený povrch Trčkova náměstí a Zámecké ulice (žulové kostky, drobná mozaika, asfalt)
 • zeleň ve špatném stavu, parčík s přerostlými plotovými dřevinami, přestárlý trávník
 • neprovozuschopná kašna
 • provoz neúměrný stavu komunikací; automobily ohrožovaly i chodce na chodnících
 • chaotické parkování
 • vysoké dopravní zatížení historického jádra města, vysoká prašnost
 

Co změnili:

 • revitalizovali části památkové zóny spojující centrum města se zámkem
 • navržená úprava vhodně doplnila historickou zástavbu v této lokalitě
 • položili nové povrchy komunikací (žulová dlažba), odvodnili zpevněné plochy
 • instalovali nové veřejné osvětlení včetně zemního nasvícení památných lip, barokních soch a památkově chráněné zdi zámeckého parku
 • obnovili zeleň
 • osadili nový mobiliář (pískovcové lavičky, stojany na kola, odpadkové koše)
 • rekonstruovali historickou kašnu
 • vyřešili celou rekonstruovanou plochu bezbariérově
 • dopravní provoz převedli do režimu pěší zóna (vjezd je umožněn zásobování a na povolení MěÚ)

Fotogalerie

1/4
Náměstí bez bariér
2/4
Netradiční pískovcové lavičky
3/4
Omezení vjezdu automobilů nezpůsobil úbytek zákazníků
4/4
Moderní vodní prvek

Přínosy úprav:

 • zvýšení bezpečnosti chodců
 • vysoce kvalitní veřejných prostor
 

Jak spolupracovali s veřejností:

 
 • graficky zpracovaný návrh a vizualizaci území město vyvěsilo ve veřejně přístupných prostorech města
 • prezentace byla předvedena na veřejném jednání
 • celý projekt si mohli občané prohlédnout na webových stránkách města a v místním tisku
 • probíhala veřejná diskuze prostřednictvím místního tisku a webových stránek
 • připomínky veřejnosti byly konzultovány s autorem projektu a některé z nich byly do projektu zapracovány
 

Výsledek?

 
 • citlivě provedená rekonstrukce respektující prostředí městské památkové zóny
 • navzdory obavám některých poskytovatelů služeb nezpůsobilo omezení vjezdu automobilů úbytek zákazníků

Zdroj a fotografie: archiv Nadace Partnerství

Tagy

arboristika   bezbariérový přístup   Bratislava   Brno   brownfields   Břeclav   bydlení bez aut   car-free   cyklistika   cyklostezka   Česká Třebová   doprava   dopravní uzel   Dvůr Králové   facilitace   farmářské trhy   Freiburg   Frýdek-Místek   Gehl   Hamburg   happening   Havířov   hodnocení   Hodonín   Hradec Králové   Cheb   Chrudim   Jilemnice   knihovna   Kodaň   komunita   komunitní plánování   kreativita   kultura   Liberec   lokální produkty   management mobility   Mariánské lázně   městské zahradničení   místní ekonomika   mobilita   nábřeží   náměstí   nemotorová doprava    New York   Nizozemí   obnovitelné zdroje   obytná ulice   obyvatelnost   Opočno   Ostrava   ošetření stromů   parkování   participace   participační metody   pěší   plán   plán mobility   Praha   prostupnost   sdílený prostor   sídliště   strategie   Svitavy   Tišnov   trhy   udržitelná doprava   udržitelné město   Uherský Brod   Ústí nad Orlicí   územní plánování   urbanismus   veřejné prostranství   veřejný prostor   Vídeň   vize města   Vlašim   voda ve městě   Vyškov   zadržení dešťové vody   zapojení veřejnosti   zeleň   zklidňování dopravy   ulice   vnitroblok   Nadace Partnerství   architektura   Berlín
Články s podobnými tagy
Mohlo by vás zajímat

příklady dobré praxe

Jak se stát Green European City – Evropskou zelenou metropolí?

V roce 2011 obdržel Hamburg prestižní titul Evropská zelená metropole. Tento titul uděluje Evropská komise městům, která stabilně dosahují vysokých standardů v oblasti ochrany životního prostředí a dále se podílejí na naplňování konceptů udržitelného rozvoje. Hamburg jako Evropské zelené město 2011 má i do budoucna mnoho plánů, ostatní města se mají od něj co učit. Jak to dokázal a čím může inspirovat?


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena