> Ostrava: zklidňování dopravy na sídlišti Šalamouna

Město Ostrava se stalo dobrým příkladem realizace zklidňování dopravy. Své řešení přihlásilo do soutěže Cesty městy, kterou vyhlašuje Nadace Partnerství. Tato soutěž zviditelňuje a oceňuje kvalitní dopravní řešení zaměřená na zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitňování veřejného prostoru a optimální uspořádání dopravy realizovaná v městech a obcích České republiky.

Co byl hlavní problém:

 
 • chyběly jasně vymezené a pohodlné chodníky s bezbariérovými přístupy k zastávkám MHD, ke školám a k občanské vybavenosti
 • trasy chodníků neodpovídaly převládajícímu směru pěšího provozu
 • šířka vozovek neodpovídala současným normám
 • děti si hrály na vozovkách a v pasážích, hřiště byla často na nevhodných místech
 • zcela chyběly cyklostezky
 

Co změnili:

 
 • dopravně zklidnili místo nejčastějších dopravních nehod pomocí miniokružní křižovatky, doplněním přechodů, zpomalovacích prahů a úpravou autobusových zastávek MHD na zastávky zátkové
 • stávající 9 m širokou vozovku hlavní komunikace v sídlišti zúžili díky zřízení parkovacích pruhů
 • komunikaci směrově zalomili (střídavá stání)
 • rekonstruovali stávající chodníky do bezbariérové podoby a doplnili nové chodníky
 • vybudovali napojení pro budoucí síť cyklostezek
 • doplnili zpomalovací prahy a dopravní značení
 • vybudovali dětská hřiště, vysadili novou zeleň
 • opravili autobusové zastávky podle norem
 • celkově rekonstruovali stávající komunikace a parkoviště

Fotogalerie

1/4
Parkovací zálivy
2/4
Bezbariérový přístup k obytným domům
3/4
Zátková zastávka hromadné dopravy
4/4
Miniokružní křižovatka

Přínosy úprav:

 
 • zvýšení bezpečnosti provozu
 • zrušení kolizních míst ve styku chodníku s vozovkou
 • zajištění bezbariérového provozu
 • snížení rychlosti projíždějících vozidel a odstranění zbytného průjezdu lokalitou
 

Jak spolupracovali s veřejností:

 
 • zpracovali odborný sociologický průzkum, který se stal podkladem pro Projekt regenerace
 • obyvatelé sídliště Šalamouna se zúčastnili dotazníkového šetření
 • studii regenerace sídliště projednávali s občany
 • veřejnost informovali na pravidelných setkáních s vedením městského obvodu Otevřená radnice a prostřednictvím měsíčníku Zpravodaj
 

Výsledek?

 
 • poměrně rozsáhlé a komplexní řešení
 • využití progresivních prvků zklidňování dopravy - zátkové zastávky MHD a miniokružní křižovatka

Zdroj a fotografie: archiv Nadace Partnerství

Tagy

arboristika   bezbariérový přístup   Bratislava   Brno   brownfields   Břeclav   bydlení bez aut   car-free   cyklistika   cyklostezka   Česká Třebová   doprava   dopravní uzel   Dvůr Králové   facilitace   farmářské trhy   Freiburg   Frýdek-Místek   Gehl   Hamburg   happening   Havířov   hodnocení   Hodonín   Hradec Králové   Cheb   Chrudim   Jilemnice   knihovna   Kodaň   komunita   komunitní plánování   kreativita   kultura   Liberec   lokální produkty   management mobility   Mariánské lázně   městské zahradničení   místní ekonomika   mobilita   nábřeží   náměstí   nemotorová doprava    New York   Nizozemí   obnovitelné zdroje   obytná ulice   obyvatelnost   Opočno   Ostrava   ošetření stromů   parkování   participace   participační metody   pěší   plán   plán mobility   Praha   prostupnost   sdílený prostor   sídliště   strategie   Svitavy   Tišnov   trhy   udržitelná doprava   udržitelné město   Uherský Brod   Ústí nad Orlicí   územní plánování   urbanismus   veřejné prostranství   veřejný prostor   Vídeň   vize města   Vlašim   voda ve městě   Vyškov   zadržení dešťové vody   zapojení veřejnosti   zeleň   zklidňování dopravy   ulice   vnitroblok   Nadace Partnerství   architektura   Berlín
Články s podobnými tagy
Mohlo by vás zajímat

příklady dobré praxe

Praha 13: Facilitace veřejného setkání nad námětem nového územního plánu

V roce 2013 zahájila Hl. m. Praha přípravu svého nového územního plánu. Nazývá ho Metropolitním plánem. Podoba plánu i jeho přípravy jsou výrazně odlišné od předchozích: Plán by měl nově vymezit lokality se stejným charakterem, určit a ochránit jejich hodnoty. Má se zaměřit na definování veřejných prostranství a vymezení rozvojových ploch podmíněných regulačním plánem. Útvar rozvoje města jako zpracovatel Metropolitního plánu vyzval jednotlivé městské části Prahy, aby se aktivně zapojily do přípravy jeho podkladů. Vedení Prahy 13 se rozhodlo uspořádat veřejné setkání a diskuzi s veřejností na webu městské části.


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena