> Plán mobility pro Technologický park v Brně

Společnosti sídlící v areálu Českého technologického parku v Brně si zřetelně uvědomují, že doprava do zaměstnání hraje velmi důležitou roli v každodenním životě jejich zaměstnanců. Na jaře 2013 byl proto spuštěn pilotní projekt, jehož cílem bylo zavedení managementu mobility, který by měl pomoci zmírnit problémy s parkováním a zlepšit podmínky pro chodce, cyklisty i uživatele veřejné dopravy.
 

Jak vznikal plán mobility pro Český technologický park v Brně?


Projekt Plán mobility pro Český technologický park vznikl z iniciativy společností sídlících v brněnském Technologickém parku s cílem zlepšit podmínky pro dopravu zaměstnanců do práce. V areálu, který sčítá 52 000 m2 prostor pro kanceláře, výzkum a lehký průmysl sídlí 17 společností, které zaměstnávají přes 4 000 zaměstnanců. V těsném sousedství se rovněž nachází 3 fakulty VUT. Cílem projektu bylo připravit tzv. plán mobility, který obsahuje sadu opatření zacílených na sladění dopravních potřeb zaměstnanců v dané lokalitě. 

 

Jak celý projekt probíhal

  • Rozhovory s managementem jednotlivých firem – do projektu se zapojilo 6 společností
 
  • Online dotazníkové šetření   přes 2000 respondentů 
 
  • Terénní šetření v areálu – sčítání cyklistů, pěších, automobilů, uživatelů MHD doplněné anketou
 
  • Analýza dat – analýza dat přepravní práce, důvody pro volbu dopravních prostředků, zájem o alternativní způsoby dopravy, spokojenost s dojížďkou atd.
 
  • Návrhy opatření a akční plán – pro každou firmu byl připraven set opatření jako např. zavedení firemního carpoolingu (spolujízda) vč. vyhrazení parkovacích míst, motivační kampaně pro zaměstnance, vznik pracovní skupiny, firemní půjčovna kol atd. a návrh akčního plánu jak opatření uvést do praxe
 
  • 2 workshopy  zástupci firem a zainteresované orgány v nich analyzovali slabé a silné stránky zavádění plánu mobility, realizovatelnost prioritních opatření a postavení jednotlivých subjektů při přípravě plánu a realizaci opatření.
 
  • Kampaň Týden mobility  – týden věnovaný propagaci alternativních způsobů dopravy do zaměstnání. Zaměstnanci si vyzkoušeli, jak fungují elektrokola a rezervační systém pro spolujízdu. Kampaň byla finančně podpořena jako národní vítěz soutěže Evropské komise Do the Right Mix.
 
  • Vytvoření pracovní skupiny – v návaznosti na stanovené priority byla vytvořena pracovní skupina z řad zaměstnanců firem

Fotogalerie

1/4
2/4
3/4
4/4

Udržitelnost

Uvedení opatření do praxe a jejich udržitelnost je hlavním úkolem pracovní skupiny a je samozřejmě předmětem delšího časového horizontu. Podstatné však je, že v Technologickém parku Brno byl nastartován proces managementu mobility. První konkrétní výsledky jsou již patrné z úspěšné implementace firemní spolujízdy. Pro rok 2014 bude snahou Nadace Partnerství ve spolupráci s firmami a partnery dále podporovat navržená opatření a alternativní způsoby dopravy, a to například formou propagace akcí typu Do práce na kole mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.
 

Reálizátor


Autor: Markéta Fuchsová
Fotografie: Archiv Nadace Partnerství

Tagy

arboristika   bezbariérový přístup   Bratislava   Brno   brownfields   Břeclav   bydlení bez aut   car-free   cyklistika   cyklostezka   Česká Třebová   doprava   dopravní uzel   Dvůr Králové   facilitace   farmářské trhy   Freiburg   Frýdek-Místek   Gehl   Hamburg   happening   Havířov   hodnocení   Hodonín   Hradec Králové   Cheb   Chrudim   Jilemnice   knihovna   Kodaň   komunita   komunitní plánování   kreativita   kultura   Liberec   lokální produkty   management mobility   Mariánské lázně   městské zahradničení   místní ekonomika   mobilita   nábřeží   náměstí   nemotorová doprava    New York   Nizozemí   obnovitelné zdroje   obytná ulice   obyvatelnost   Opočno   Ostrava   ošetření stromů   parkování   participace   participační metody   pěší   plán   plán mobility   Praha   prostupnost   sdílený prostor   sídliště   strategie   Svitavy   Tišnov   trhy   udržitelná doprava   udržitelné město   Uherský Brod   Ústí nad Orlicí   územní plánování   urbanismus   veřejné prostranství   veřejný prostor   Vídeň   vize města   Vlašim   voda ve městě   Vyškov   zadržení dešťové vody   zapojení veřejnosti   zeleň   zklidňování dopravy   ulice   vnitroblok   Nadace Partnerství   architektura   Berlín
Články s podobnými tagy
Mohlo by vás zajímat

příklady dobré praxe

Stromy pod kontrolou

Stromy pod kontrolou je bezplatný portál, na kterém naleznete informace o stromech z vašeho okolí. Projekt je založen na snadném sdílení informací o prostředí, ve kterém žijeme a do něhož patří i stromy na veřejných prostranství.


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena