> Plzeň - Propustné parkoviště ve Štruncových sadech

​Revitalizace Štruncových sadů na soutoku řeky Radbuzy a Mže využila obrovský potenciál tohoto místa v bezprostřední blízkosti centra města, navazujícího na sadový okruh kolem historického jádra města Plzně.
Došlo k odstranění původního nevzhledného plného oplocení, rozšíření prostoru okolo peších promenád, zajištění nových přístupů k vodě, doplnění sportovních aktivit okolo stezky pro pěší a cyklisty. Východně od vjezdu do sportovního areálu v místě volejbalových hřišť byla zrealizována nová parkovací plocha pro 33 osobních vozů, zahrnující i 6 parkovacích stání pro osoby se sníženou schopností pohybu. Aby bylo možné provést požadovanou výsadbu vzrostlé zeleně, byl mezi druhé a třetí parkovací stání každé řady směrem od řeky Mže vložen dělící ostrůvek o šířce 2 metry.

Odvodnění povrchu komunikací je zajištěno výsledným sklonem vozovky, na základě navrženého jednostranného příčného sklonu do okolního terénu. Odvodnění parkovacích stání s povrchem z betonových polovegetačních tvárnic je řešeno vybudováním hloubkového vsakovacího trativodu v nejnižší části parkovacího stání. Předpokládaná hloubka drenáže je 1 metr pod plání parkovací plochy. Výplň podélného trativodu je ze štěrkodrti.

Fotogalerie

1/4
Propustné parkoviště u Relax parku ve Štruncových Sadech
2/4
Povrch tvoří betonové polovegetační tvárnice
3/4
Propustné parkoviště u Relax parku ve Štruncových Sadech
4/4
Dešťové srážky jsou zasakovány povrchově v místě jejich dopadu

Finance

Celkové náklady na parkovišti činily 772 873 Kč bez DPH a byly financovány z rozpočtu města Plzně.

Přínosy projektu z hlediska adaptace na změnu klimatu

Hlavním přínosem realizace projektu je, že propustné parkoviště neodvádí vodu z území a nezvyšuje zátěž dešťové kanalizace. Dešťové srážky jsou zasakovány povrchově v místě jejich dopadu, což je v případě přívalových srážek velmi významný faktor.

Současný stav projektu a budoucí údržba

Parkoviště je využívané návštěvníky Relax parku ve Štruncových sadech, kteří zde tráví svůj volný čas nejen sportovními aktivitami. O údržbu celého Relax parku se stará městský obvod Plzeň 3.

Zdroj: Adaptace na změnu klimatu ve městech pomocí přírodě blízkých opatření - tato publikace je k dostání zdarma na eshopu Nadace Partnerství

Tagy

arboristika   bezbariérový přístup   Bratislava   Brno   brownfields   Břeclav   bydlení bez aut   car-free   cyklistika   cyklostezka   Česká Třebová   doprava   dopravní uzel   Dvůr Králové   facilitace   farmářské trhy   Freiburg   Frýdek-Místek   Gehl   Hamburg   happening   Havířov   hodnocení   Hodonín   Hradec Králové   Cheb   Chrudim   Jilemnice   knihovna   Kodaň   komunita   komunitní plánování   kreativita   kultura   Liberec   lokální produkty   management mobility   Mariánské lázně   městské zahradničení   místní ekonomika   mobilita   nábřeží   náměstí   nemotorová doprava    New York   Nizozemí   obnovitelné zdroje   obytná ulice   obyvatelnost   Opočno   Ostrava   ošetření stromů   parkování   participace   participační metody   pěší   plán   plán mobility   Praha   prostupnost   sdílený prostor   sídliště   strategie   Svitavy   Tišnov   trhy   udržitelná doprava   udržitelné město   Uherský Brod   Ústí nad Orlicí   územní plánování   urbanismus   veřejné prostranství   veřejný prostor   Vídeň   vize města   Vlašim   voda ve městě   Vyškov   zadržení dešťové vody   zapojení veřejnosti   zeleň   zklidňování dopravy   ulice   vnitroblok   Nadace Partnerství   architektura   Berlín
Články s podobnými tagy
Mohlo by vás zajímat

příklady dobré praxe

První nákupní cyklotrasa je v Liberci

V Liberci vznikla nová tematická trasa s názvem „Na nákup na kole“. Cyklisty provede středem města k nákupnímu centru Géčko po ulicích s nejmenším provozem. Trasa zároveň slouží jako propojení páteřní cyklostezky kolem Nisy s dálkovou cyklotrasou Odra-Nisa.


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena