> Praha 13: Facilitace veřejného setkání nad námětem nového územního plánu

V roce 2013 zahájila Hl. m. Praha přípravu svého nového územního plánu. Nazývá ho Metropolitním plánem. Podoba plánu i jeho přípravy jsou výrazně odlišné od předchozích: Plán by měl nově vymezit lokality se stejným charakterem, určit a ochránit jejich hodnoty. Má se zaměřit na definování veřejných prostranství a vymezení rozvojových ploch podmíněných regulačním plánem. Útvar rozvoje města jako zpracovatel Metropolitního plánu vyzval jednotlivé městské části Prahy, aby se aktivně zapojily do přípravy jeho podkladů. Vedení Prahy 13 se rozhodlo uspořádat veřejné setkání a diskuzi s veřejností na webu městské části.

Jak facilitace veřejného projednání probíhala

  • Účastníci setkání měli k dispozici ortofotomapu území, „slepou mapu“, barevné fixy a papíry, aby do nich mohli zakreslovat a zapisovat svoje postřehy, náměty a připomínky.
  • Na začátku celého setkání přednesli zástupci architektonického ateliéru základní principy tvorby metropolitního plánu a své dosavadní analýzy městské části.
  • Hlavní facilitátor poté vysvětlil pravidla a postup diskuze. 
  • Diskuzi a záznamy strukturovali do dvou kategorií: hodnotné území (nutné zachovat, chránit, posílit) a problémové (nutné změnit, upravit).
  • Po diskuzi ve zhruba šestičlenných skupinách témata ve stejné struktuře zrekapitulovali, diskutovali nad nimi a vše zaznamenávali (graficky do velké mapy a textově na flipchart).
  • Celou diskuzi řídil jeden facilitátor za pomoci dvou zapisovatelů (do mapy a na flipchart).
  • Vzhledem k počtu cca 100 účastníků měli k dispozici dva mikrofony – jeden pro facilitátora a architekty, druhý pro účastníky diskuze.

Fotogalerie

1/4
Facilitátor vysvětlil pravidla a postup diskuze.
2/4
Na základě diskuze vypracují architekti návrh, který znovu projde veřejným projednáním
3/4
Přizvaní architekti přednesli základní principy tvorby metropolitního plánu.
4/4
Účastníci měli k dispozici podklady, aby do nich mohli zaznamenat svoje postřehy.
 

A výsledek?

Na základě veřejné diskuze vypracuje architektonický ateliér návrh, který znovu projde veřejným projednáním. Poté bude sloužit jako podklad pro zpracování metropolitního plánu.
 

Více

www.praha13.cz/13542_Priprava-Metropolitniho-uzemniho-planu

Text a fotografie: Martin Nawrath

Tagy

arboristika   bezbariérový přístup   Bratislava   Brno   brownfields   Břeclav   bydlení bez aut   car-free   cyklistika   cyklostezka   Česká Třebová   doprava   dopravní uzel   Dvůr Králové   facilitace   farmářské trhy   Freiburg   Frýdek-Místek   Gehl   Hamburg   happening   Havířov   hodnocení   Hodonín   Hradec Králové   Cheb   Chrudim   Jilemnice   knihovna   Kodaň   komunita   komunitní plánování   kreativita   kultura   Liberec   lokální produkty   management mobility   Mariánské lázně   městské zahradničení   místní ekonomika   mobilita   nábřeží   náměstí   nemotorová doprava    New York   Nizozemí   obnovitelné zdroje   obytná ulice   obyvatelnost   Opočno   Ostrava   ošetření stromů   parkování   participace   participační metody   pěší   plán   plán mobility   Praha   prostupnost   sdílený prostor   sídliště   strategie   Svitavy   Tišnov   trhy   udržitelná doprava   udržitelné město   Uherský Brod   Ústí nad Orlicí   územní plánování   urbanismus   veřejné prostranství   veřejný prostor   Vídeň   vize města   Vlašim   voda ve městě   Vyškov   zadržení dešťové vody   zapojení veřejnosti   zeleň   zklidňování dopravy   ulice   vnitroblok   Nadace Partnerství   architektura   Berlín
Články s podobnými tagy
Mohlo by vás zajímat

příklady dobré praxe

Moravská Nová Ves v našich snech, přáních a starostech

Která místa v Moravské Nové Vsi by šla zvelebit i s nízkými finančními náklady? Takovou otázku si položila Jihomoravská komunitní nadace. Aby zjistila odpověď, uspořádala v Moravské Nové Vsi setkání s místními obyvateli. Přišlo na něj 15 zájemců a 5 zahraničních hostů (pohled cizinců byl výborným doplňkem). Společně vypracovali mapu vnímání místa.


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena