> Praha - Štěrkové záhony v ulicích

Jedny z prvních výsadeb tohoto druhu v České republice jsou zajímavé tím, že se realizovaly u velmi frekventovaných pražských komunikací. První lokalita se nachází v blízkosti Vltavy na Hořejším nábřeží (200 m2), kde nově vzniklé trvalkové záhony oddělily rušnou silnici a chodník. Stromy zůstaly zachovány, a tak malé kořenové mísy původních akátů dostaly mnohem širší a bohatší podobu s druhově pestrou trvalkovou podsadbou.
V Jičínské ulici vzniklo na 260 m2 zcela nové stromořadí o 14 stromech. Lokalita se rozprostírá mezi vodárenskými valy. Výsadba vznikla na místě původního širokého chodníku, který byl zúžen.
Záhony na obou plochách chrání nízké oplocení a doplňují je informační panely. Dohromady se na nich našel prostor pro 3 768 kusů trvalek a 8 663 kusů cibulovin.

Smíšené trvalkové výsadby ve městech

Vytvořené trvalkové záhony se skládají z vytrvalých rostlin a jejich životnost se při správném založení a údržbě odhaduje na více než 10 let. Tvoří je zčásti dlouhověké druhy (např. tužebníky, ovsíře), které se sice do plné velikosti rozvíjí i několik let, ale představují stabilní kostru výsadeb. Další skupinou jsou druhy výplňové (např. rozchodníky, plesnivky) - nemusí být tak dlouhověké a vytváří hlavní, střední kvetoucí patro záhonu. Nejnižší úroveň pak zajišťují druhy nízké, pokryvné (např. kakosty, mochny). Uzavírají povrch půdy a potlačují tak plevel. Dynamickou složku doplňují krátkověké vtroušené rostliny (např. kohoutky věncové, len). Vše doplňuje velké množství vytrvalých cibulovin (např. botanické tulipány, modřence, šafrány), které kvetou časně zjara. Díky použití štěrku coby mulčovacího materiálu jsou záhony nenáročné na údržbu (pletí), protože účinně brání vysévání plevele.
Na obou lokalitách realizátoři použili dva druhy substrátu – živnější (kombinace ornice a štěrku) a chudší (pouze štěrk), při čemž u prvního typu se ukázalo jako zásadní použití odplevelené ornice. Na roztroušenou podkladovou vrstvu položili separační geotextilii (není ale nutná), na ní nanesli odplevelenou ornici (mocnost 20 - 25 cm), po té kamennou drť (mocnost 10 cm), do níž se rostliny sázely. Jak už bylo řečeno, mohou být tyto vrstvy i vzájemně promíchány. Nakonec se výsadba plošně zamulčovala štěrkem (mocnost 5 cm).

Fotogalerie

1/4
Štěrkový záhon na Hořejším nábřeží
2/4
Štěrkový záhon na Hořejším nábřeží na jaře
3/4
Štěrkový záhon v Jičínské ulici
4/4
Štěrkový záhon v Jičínské ulici

Přínos projektu z hlediska adaptace na změnu klimatu

Realizace trvalkových výsadeb a stromořadí na obou lokalitách zvýšila schopnost vsakování dešťové vody z okolních zpevněných ploch. Obě výsadby totiž vznikly na úkor nepřiměřeně širokých chodníků – nepropustných asfaltových ploch, které přirozené zadržování vody nedovolovaly. Díky štěrkovému mulči jsou pásy velice účinné v okamžitém odvodu větších srážek do nižších vrstev.
V zimních měsících se na záhony pravidelně odklízí sníh. Při tání se pak postupně voda dostává do podloží a nikoliv do kanalizace. Samotné rostliny svou listovou plochou zvyšují vlhkost v místě a pomáhají usazovat polétavý prach. V neposlední řadě jsou výsadby velice atraktivní pro hmyz a další drobné živočichy.  

Finance

Celkový rozpočet na založení obou stromořadí s extenzivními trvalkovými výsadbami v obou lokalitách činil 2,9 milionu Kč.

Současný stav a údržba

Obě lokality patří mezi velmi frekventovaná místa, a proto se musí vyrovnat s mimořádným provozním zatížením. Po dobu šesti let je pravidelně sledovala a hodnotila skupina odborníků z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví. Díky úzké a dlouhodobé spolupráci autorů projektu, investora, odborníků a realizační firmy se podařilo nastavit optimální model údržby. Dobré výsledky a komunikace pilotního projektu pak pomohla rozšířit výsadby tohoto typu po celém území ČR.
V roce 2013 (šest let po realizaci) podstoupily záhony částečnou rekonstrukci. Dostaly nové oplocení a informační panely, přibyly cibuloviny a některé trvalky. Po této rekonstrukci jsou výsadby v dobrém stavu.

Největší výzvy a překážky

Obě smíšené trvalkové výsadby se v naší republice řadily k pilotním projektům, a proto byli autoři a realizátoři odkázáni pouze na doporučení odborníků v Německu. Ukázalo se, že v takto náročných lokalitách výsadby vyžadují mnohem intenzivnější péči. Největší problémy způsobuje vandalismus (vytrhané cibuloviny, rostliny, odhazování odpadků do záhonů, zničené oplocení, sešlap atd.) a neukáznění majitelé psů, kteří v záhonech ponechávají exkrementy svých zvířat. Z těchto důvodů se pak navyšují náklady na údržbu.
Překážkou, či spíše komplikací pak může být netradiční vzhled výsadeb. Působí více divoce, než je tomu u klasických trvalkových záhonů, a některým neinformovaným lidem mohou připadat „zaplevelené a neudržované“.  

Zdroj: Adaptace na změnu klimatu ve městech pomocí přírodě blízkých opatření - tato publikace je k dostání zdarma na eshopu Nadace Partnerství

Tagy

arboristika   bezbariérový přístup   Bratislava   Brno   brownfields   Břeclav   bydlení bez aut   car-free   cyklistika   cyklostezka   Česká Třebová   doprava   dopravní uzel   Dvůr Králové   facilitace   farmářské trhy   Freiburg   Frýdek-Místek   Gehl   Hamburg   happening   Havířov   hodnocení   Hodonín   Hradec Králové   Cheb   Chrudim   Jilemnice   knihovna   Kodaň   komunita   komunitní plánování   kreativita   kultura   Liberec   lokální produkty   management mobility   Mariánské lázně   městské zahradničení   místní ekonomika   mobilita   nábřeží   náměstí   nemotorová doprava    New York   Nizozemí   obnovitelné zdroje   obytná ulice   obyvatelnost   Opočno   Ostrava   ošetření stromů   parkování   participace   participační metody   pěší   plán   plán mobility   Praha   prostupnost   sdílený prostor   sídliště   strategie   Svitavy   Tišnov   trhy   udržitelná doprava   udržitelné město   Uherský Brod   Ústí nad Orlicí   územní plánování   urbanismus   veřejné prostranství   veřejný prostor   Vídeň   vize města   Vlašim   voda ve městě   Vyškov   zadržení dešťové vody   zapojení veřejnosti   zeleň   zklidňování dopravy   ulice   vnitroblok   Nadace Partnerství   architektura   Berlín
Články s podobnými tagy
Mohlo by vás zajímat

příklady dobré praxe

Knihovna pod širým nebem

Stejně jako mnoho jiných předměstí východního Německa, okres Salbke, jiho-východně od Magdeburgu, prochází hlubokým fyzickým a sociálním úpadkem. Charakteristická je tady vysoká nezaměstnanost a málo veřejných zařízení. Staré obchody jsou zavřené a stále přibývají další neobydlené byty. Krajinu tvoří postindustriální město plné opuštěných továren a holých ploch. Jednou z nich bylo i trojúhelníkové místo na křižovatce hlavní ulice Blumenbergers, které zůstalo prázdné po demolici staré okresní knihovny.


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena