> Recyklace města

Jedním z hlavních problémů současných měst je jejich rozpínání do krajiny. Smazává se tak hranice mezi městem a krajinou. Zanikají výhody města, které vždy soustřeďovalo lidi, události, služby… Umění recyklovat nevyužité území uvnitř města (tzv. brownfields) by bylo pro celou společnost velkou pomocí.

Co jsou brownfields?

Stavby, pozemky a areály, které:
 • ztratily své původní využití, jsou opuštěné nebo nedostatečně využívané
 • podmínkou nového využití je určitá intervence, např. odstranění ekologické zátěže po výrobě
 

Proč jsou brownfields problém?

 • blokují území v urbanisticky atraktivních lokalitách
 • tvoří estetickou i provozní závadu ve struktuře města, mají dopad také na své okolí
 • nutí plánovače i investory zabírat nové plochy za městem a stavět na zelené louce
 

Proč recyklovat brownfields namísto stavění na zelené louce?

Pro svůj život vyžadujeme stále více místa, ačkoliv nás nepřibývá.
Větší potřebou zastavěných ploch:
 • narůstají ceny výstavby, provozu a údržby dopravní a technické infrastruktury – např. ulic vodovodů, veřejné dopravy
 • vzrůstá energetická náročnost - spotřebováváme více materiálu, překonáváme delší vzdálenosti
 • ubývá krajiny (zemědělské půdy, lesů, přírody) a zhoršuje se její dostupnost
Tyto náklady výrazně prodražují veřejný rozpočet i soukromé výdaje obyvatel. Proto je třeba znovu využívat již dříve zastavěné území.
 

Proč se to nedaří?

 • Již řadu let se odborníci i představitelé státu a měst zabývají regenerací brownfields. Existují pozitivní příklady, ale stále je ve většině případů výhodnější výstavba na zelené louce. Nové využití nevyužívaných areálů nemá dostatečnou podporu. Veřejný sektor však ve výsledku může recyklací území výrazně ušetřit, a proto by měl tento způsob podporovat.
 • V řadě případů jsou komplikací také složité vlastnické vztahy nebo stávající (byť jen velmi omezené) využití areálu.
 

Co je třeba dělat?

 • Do tržního prostředí musí vstoupit veřejný zájem a veřejné prostředky. Základním ozdravením brownfields je zvýšit jejich přitažlivost a hodnotu jednotlivých lokalit na úroveň, kdy mohou soutěžit s výstavbou na zelené louce.
 • Vyčíslení férové veřejné podpory přitom není jednoduché. V nejatraktivnějších lokalitách v centrech velkých měst je regenerace brownfields podnikatelsky zajímavá i bez podpory, naopak velké areály na okrajích měst, s ekologickou zátěží, jen těžko hledají investory.
 • Motivaci pro regeneraci brownfields je třeba hledat i v přísnější regulaci výstavby za městem, a to jednak v procesu územního plánování, dále pak formou vyšších odvodů za zábor zemědělské půdy.
 • Velkou pomocí může být i převzetí koordinační role městem nebo státní agenturou.

Fotogalerie

1/5
2/5
3/5
4/5
5/5

Příklady

Corso Karlín
Corso Karlín je součástí ambiciózního plánu Nový Karlín, jenž zahrnuje renovace celého rozlehlého areálu bývalé továrny ČKD. Jednou z budov, které již našly nové využití, je původní výrobní hala z 19. století zvaná Plechárna, která je po ukázkové rekonstrukci a dostavbě prestižním kancelářským centrem. Více na  www.karlin.cz/reference?id=20

Fabrika Svitavy
Tovární budovu postavil na okraji historického centra Svitav v roce 1925 továrník Wilhelm Ettl. Začátkem tohoto století přestal objekt sloužit původnímu účelu a místo se změnilo v typický brownfield. Když město hledalo řešení pro chybějící společenské centrum, rozhodlo se investovatdo nového využití této budovy místo výstavby nové. Dnes nedaleko od hlavního náměstí najdeme úspěšně fungující vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fabrika. Více na www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=3300

Vlněna Brno 
Areál bývalé velké textilní továrny se nachází bezprostředně na okraji historického jádra Brna, tedy v místě, kde se v období průmyslové revoluce bez zábran rozrůstaly tovární areály - přes ulici sousedí se známou Vaňkovkou. Textilní výroba zde byla již před řadou let ukončena a nedávno areál koupila nizozemská investiční společnost. Polohu areálu si investor vyhodnotil jako velmi zajímavou, budovy už pro něj tak zajímavé nejsou a plánuje tedy demolici a novou výstavbu rezidenčního projektu. Diplomní projekt Jany Šipulové ukazuje alternativu uvažující se zachováním hodnotných továrních budov, které spolu s nádvořími a přítomností vodního náhonu tvoří neopakovatelnou atmosféru. Více na https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/17388www.obytechalidech.com/ateliery-vlnena/

Perla Ústí nad Orlicí
Další z bývalých textilních továren přirostlá k centru města nevelkého Ústí nad Orlicí, které je mimo zájem velkých investorů a developerských společností. Hlavními aktéry zde však jsou místní odborníci a aktivisté spolu s představiteli města, které je majitelem areálu a může tak aktivně budoucnost areálu ovlivnit. V opuštěném areálu zde vidí potenciál pro nové využití a intenzivně hledají způsob, jak bývalé tovární objekty vhodně začlenit do struktury města. Více na www.perlauo.cz

Kartouzy Brno
Regenerace bývalého kartuziánského kláštera s velkostatkem a pivovarem ze 14. století je příkladem úspěšného projektu, který nyní slouží především pro vysokoškolské vzdělávaní. Objekty kláštera byly v polovině 20. století, kdy je převzalo Vysoké učenítechnické v Brně (VUT), ve značně zdevastovaném stavu. Pro areál bývalého statku a pivovaru to platilo ještě na začátku 21. století, kdy byla dokonce navrhovaná demolice některých objektů. Záchranou byl záměrnového využití pro potřeby Fakulty informačních technologii VUT. Více na www.fit.vutbr.cz/FIT/location/.cs
 

Další zdroje:

Stránky Institutu pro udržitelný rozvoj sídel: www.brownfieldy.czwww.urbaninfo.cz
Strategický dokument regenerace brownfields
Katalog brněnských revitaliziovanýchbrownfields

Autor: Robert Sedlák
Foto: Jana Šipulová, Petr Francán, Robert Sedlák

Tagy

arboristika   bezbariérový přístup   Bratislava   Brno   brownfields   Břeclav   bydlení bez aut   car-free   cyklistika   cyklostezka   Česká Třebová   doprava   dopravní uzel   Dvůr Králové   facilitace   farmářské trhy   Freiburg   Frýdek-Místek   Gehl   Hamburg   happening   Havířov   hodnocení   Hodonín   Hradec Králové   Cheb   Chrudim   Jilemnice   knihovna   Kodaň   komunita   komunitní plánování   kreativita   kultura   Liberec   lokální produkty   management mobility   Mariánské lázně   městské zahradničení   místní ekonomika   mobilita   nábřeží   náměstí   nemotorová doprava    New York   Nizozemí   obnovitelné zdroje   obytná ulice   obyvatelnost   Opočno   Ostrava   ošetření stromů   parkování   participace   participační metody   pěší   plán   plán mobility   Praha   prostupnost   sdílený prostor   sídliště   strategie   Svitavy   Tišnov   trhy   udržitelná doprava   udržitelné město   Uherský Brod   Ústí nad Orlicí   územní plánování   urbanismus   veřejné prostranství   veřejný prostor   Vídeň   vize města   Vlašim   voda ve městě   Vyškov   zadržení dešťové vody   zapojení veřejnosti   zeleň   zklidňování dopravy   ulice   vnitroblok   Nadace Partnerství   architektura   Berlín
Články s podobnými tagy
Mohlo by vás zajímat

příklady dobré praxe

Příkladné skloubení různých typů dopravy

Město Česká Třebová se stalo dobrým příkladem realizace zklidňování dopravy. Své řešení přihlásilo do soutěže Cesty městy, kterou vyhlašuje Nadace Partnerství. Tato soutěž zviditelňuje a oceňuje kvalitní dopravní řešení zaměřená na zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitňování veřejného prostoru a optimální uspořádání dopravy realizovaná v městech a obcích České republiky.


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena