> Revitalizace vodních toků ve městě

Nejčastějším způsobem opevňování koryt vodních toků v intravilánu, ale i mimo něj, bylo v minulosti vytvoření napřímeného betonového nebo kamenného koryta tvaru lichoběžníku, v horším případě „U“ profilu s kynetou (prohloubená část ve dně koryta). Tyto úpravy již v současné době často dosluhují a je potřeba koryta znovu stabilizovat nebo opevnit. Jako vhodná alternativa původního řešení je použití těžké balvanité rovnaniny zvané též horská úprava.

Jaké jsou výhody „horské (balvanité) úpravy“ oproti dlážděnému korytu?

  • Je vzhlednější a ekologičtější.
  • Dlážděné koryto je pevný prvek v měkkém a dynamickém prostředí, který je náchylný k destrukci. Balvanitá úprava je naopak měkké opevnění v měkkém prostředí a více se přizpůsobuje vodnímu toku i břehovému doprovodu.
  • Velkou výhodou je variabilita, s jakou se kameny dají skládat. Na krátkém úseku se může elegantně vytvořit přístup k vodě pozvolným svahem a hned vedle zastabilizovat strom břehového doprovodu téměř kolmou stěnou.
  • Výborně se dá pracovat se dnem, které se může snadno upravit do soustavy tůněk a skluzů. Do mezer mezi jednotlivými kameny se navíc mohou vysadit mokřadní rostliny pro celkové oživení koryta.
  • Výhoda může nastat také případné opravy koryta. Zatímco u dlážděného koryta je zapotřebí složitého převádění vody, čerpání, několika zkušených vodohospodářských dělníků a povolení, balvanitou úpravu je možné rychle přeskládat pomocí kráčivého rypadla s kleštěmi. Velkými balvany se dá vyřešit i oprava poškozeného stupně v korytě. Stupně jsou vždy problematické - fungují totiž jako migrační bariéra a pokud nejsou dobře postavené, často dochází k poškození vývaru a následně i samotného stupně. Z velkých balvanů se namísto stupně dá vyskládat pěkný balvanitý skluz, který je mnohem efektivnější a ještě migračně prostupný.

Fotogalerie

1/8
Botič: kamenný stupeň
2/8
Potok Botič: nahrazení stupně balvanitým skluzem
3/8
Potok Botič: stabilizace balvanitou rovnaninou
4/8
Chodovecký potok: povodněmi zdevastované koryto
5/8
Chodovecký potok: původní opevnění koryta
6/8
Chodovecký potok: revitalizované koryto
7/8
Litovicko-Šárecký potok: koryto po revitalizaci
8/8
Litovicko-Šárecký potok: koryto před revitalizací
Na drobných vodních tocích se v Praze tento typ úprav použil například na MotolskémLitovicko-Šáreckém a na Chodoveckém potoce, kde bylo navíc z balvanité rovnaniny provedeno několik skluzů. Tento typ úprav samozřejmě nemůžeme uplatňovat všude. Pokud je ale vedle potoka alespoň malé místo, je rozhodně vhodnější zvolit větší kámen namísto betonu. Dobře provedená balvanitá rovnanina se navíc může ve městě stát atraktivním prvkem.
 

Další informace:

www.lesypraha.cz/?cat=303&aid=1094
www.lesypraha.cz/?cat=303&aid=1053
www.lesypraha.cz/?cat=303&aid=1093
revitalizace retenční nádrže na Chodoveckém potoce
 
Autor textu: Jiří Karnecki, úprava Alena Voráčková
Autor fotografií: 
Jiří Karnecki

Tagy

arboristika   bezbariérový přístup   Bratislava   Brno   brownfields   Břeclav   bydlení bez aut   car-free   cyklistika   cyklostezka   Česká Třebová   doprava   dopravní uzel   Dvůr Králové   facilitace   farmářské trhy   Freiburg   Frýdek-Místek   Gehl   Hamburg   happening   Havířov   hodnocení   Hodonín   Hradec Králové   Cheb   Chrudim   Jilemnice   knihovna   Kodaň   komunita   komunitní plánování   kreativita   kultura   Liberec   lokální produkty   management mobility   Mariánské lázně   městské zahradničení   místní ekonomika   mobilita   nábřeží   náměstí   nemotorová doprava    New York   Nizozemí   obnovitelné zdroje   obytná ulice   obyvatelnost   Opočno   Ostrava   ošetření stromů   parkování   participace   participační metody   pěší   plán   plán mobility   Praha   prostupnost   sdílený prostor   sídliště   strategie   Svitavy   Tišnov   trhy   udržitelná doprava   udržitelné město   Uherský Brod   Ústí nad Orlicí   územní plánování   urbanismus   veřejné prostranství   veřejný prostor   Vídeň   vize města   Vlašim   voda ve městě   Vyškov   zadržení dešťové vody   zapojení veřejnosti   zeleň   zklidňování dopravy   ulice   vnitroblok   Nadace Partnerství   architektura   Berlín
Články s podobnými tagy
Mohlo by vás zajímat

příklady dobré praxe

Ekologická čtvrť E. V. A. Lanxmeer

Ekologická čtvrť E. V. A. Lanxmeer vyrostla na zemědělské půdě, kterou obklopuje ochranné pásmo zdroje pitné vody. Nacházejí se zde čtyři prameny, z nichž vodárenská společnost Vitens čerpá podzemní pitnou vodu pro nizozemské město Culemborg.


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena