> Šternberk: větší prostor pro chodce

Město Šternberk se stalo dobrým příkladem realizace zklidňování dopravy. Své řešení přihlásilo do soutěže Cesty městy, kterou vyhlašuje Nadace Partnerství. Tato soutěž zviditelňuje a oceňuje kvalitní dopravní řešení zaměřená na zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitňování veřejného prostoru a optimální uspořádání dopravy realizovaná v městech a obcích České republiky.

Co byl hlavní problém:

 • nejasná organizace dopravy
 • absence bezpečnostních prvků a opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců
 • nedostatečná opatření pro osoby se sníženou schopností pohybu a slabozraké občany
 • předimenzované šířkové poměry komunikací na úkor chodníků a ploch pro pěší, vč. odpočinkových ploch
 • výrazná absence odpovídajícího městského mobiliáře a zeleně
 • problémy s bezpečností chodců, snaha o zklidnění dopravy a zlepšení její organizace
 

Co změnili:

 • doplnili zeleň v centru města a odpovídající městský mobiliář
 • provedli úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

Fotogalerie

1/5
Předimenzovaná šířka komunikace na úkor chodců
2/5
Zvětšení prostoru pro pěší
3/5
Nově vysázené stromy v centru
4/5
Historická studna slouží také ke zklidnění dopravy
5/5
Bezbariérové úpravy

Přínosy úprav:

 
 • zvýšení bezpečnosti chodců
 • zklidnění motorové dopravy
 • celkové sjednocení stavebních úprav
 • zlepšení technického stavu pochozích i pojížděných ploch v centru
 

Jak spolupracovali s veřejností:

 
 • proběhla veřejná projednání projektu a anketa k architektonické soutěži na rekonstrukci Hlavního náměstí
 • projekty prezentovali na internetových stránkách města, v tisku, odborných časopisech
 • obyvatelé dotčených ulic obdrželi letáky do schránek
 

Výsledek?

 
 • město, ekonomicky závislé na cestovním ruchu, systematicky (od r. 1997) zlepšuje kvalitu veřejného prostoru
 • v rámci projektu dopravního zklidnění centra byla vyznačena zóna 30
 • jako jedinečný prvek, který napomohl zúžit zbytečně široký profil před vjezdem do úzké ulice, byla využita také nově objevená a rekonstruované historická studna
 • snížení množství parkujících aut dalo vyniknout kráse prostorů historického jádra města
 • město počítá s využitím bývalé tržnice na tomto náměstí pro komplexní služby cyklistům – hlídané parkování, půjčovna, informace, obchod, opravna, ubytování, …)

Zdroj a fotografie: archiv Nadace Partnerství

Tagy

arboristika   bezbariérový přístup   Bratislava   Brno   brownfields   Břeclav   bydlení bez aut   car-free   cyklistika   cyklostezka   Česká Třebová   doprava   dopravní uzel   Dvůr Králové   facilitace   farmářské trhy   Freiburg   Frýdek-Místek   Gehl   Hamburg   happening   Havířov   hodnocení   Hodonín   Hradec Králové   Cheb   Chrudim   Jilemnice   knihovna   Kodaň   komunita   komunitní plánování   kreativita   kultura   Liberec   lokální produkty   management mobility   Mariánské lázně   městské zahradničení   místní ekonomika   mobilita   nábřeží   náměstí   nemotorová doprava    New York   Nizozemí   obnovitelné zdroje   obytná ulice   obyvatelnost   Opočno   Ostrava   ošetření stromů   parkování   participace   participační metody   pěší   plán   plán mobility   Praha   prostupnost   sdílený prostor   sídliště   strategie   Svitavy   Tišnov   trhy   udržitelná doprava   udržitelné město   Uherský Brod   Ústí nad Orlicí   územní plánování   urbanismus   veřejné prostranství   veřejný prostor   Vídeň   vize města   Vlašim   voda ve městě   Vyškov   zadržení dešťové vody   zapojení veřejnosti   zeleň   zklidňování dopravy   ulice   vnitroblok   Nadace Partnerství   architektura   Berlín
Články s podobnými tagy
Mohlo by vás zajímat

příklady dobré praxe

Nové Sedlice – jak na strategický plán se zapojením veřejnosti

Vedení obce Nové Sedlice na Opavsku mělo díky dřívějšímu grantu Nadace Via pozitivní zkušenost se zapojením veřejnosti do plánování a tvorby zdejšího centrálního veřejného prostranství (Areál soudržnosti). Rozhodli se proto s nastartovanou energií obyvatel pracovat dále a připravit v úzké spolupráci s místními občany strategický plán obce, který by sumarizoval potřeby jejího rozvoje na dlouhodobější období.


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena