> Strategie pro veřejné prostory Prahy 10

Praha 10 se jako první obec v České republice rozhodla řešit veřejné prostory systematicky s podporou politické reprezentace a široké veřejnosti.
Strategie pro veřejné prostory Prahy 10 je dokument, jehož hlavním cílem je vytvořit „obyvatelné město“, příjemné pro pobyt lidí. Základem textu je Desatero zásad, které stanovuje 10 základních principů se zaměřením na kvalitu nebo funkci veřejných prostorů i na procesní aspekty, jsou jimi:
 
1. prostory PROMYŠLENÉ - promyšlené a komplexní s jasně stanovenými prioritami a zásadami
2. prostory V SOUVISLOSTECH - respektují urbanistické, prostorové a historické souvislosti uvnitř i vně městské části a vytvářejí prostředí pro sociální, ekonomickou a environmentální udržitelnost
3. prostory DOSTUPNÉ - zajišťují podmínky pro dopravní dostupnost v souladu se stanovenými prioritami a důrazem na obyvatelnost prostoru a místní vazby
4. prostory SROZUMITELNÉ - řešení jsou srozumitelná a s lidským měřítkem
5. prostory SPOLEČNÉ - prostor pro sdílení různých činností, funkcí a skupin obyvatel
6. prostory PŘÍJEMNÉ - důraz na pozitivní image, estetické hodnoty, jedinečnost a kvalitu, přívětivé, příjemné i atraktivní řešení
7. prostory ZDRAVÉ - působí pozitivně na lidské zdraví i psychiku a rozvíjejí přírodní hodnoty
8. prostory BEZPEČNÉ - bezpečné z provozního a dopravního hlediska, díky snadné orientaci poskytují pocit bezpečí, přehledností, viditelností a dostatečným osvětlením
9. prostory PODPOROVANÉ - proměna je společně podporována obyvateli, samosprávou, veřejným i soukromým sektorem a je veřejně projednávána a realizována za aktivní spolupráce všech zúčastněných
10. prostory NOVÉ - jsou vytvářeny v nově zastavovaných územích i ve stávající struktuře s cílem vytvořit novou kvalitu pro širší okolí.

Fotogalerie

1/19
2/19
3/19
4/19
5/19
6/19
7/19
8/19
9/19
10/19
11/19
12/19
13/19
14/19
15/19
16/19
17/19
18/19
19/19
Na zásady navazuje seznam opatření a praktických kroků. Součástí Strategie je i schválení Mezinárodní charty chůze, čímž se městská část Praha 10 zařadila mezi první města v České republice, kterým se to podařilo. Jako velmi přínosná se ukázala soustavná spolupráce s místními obyvateli a širokým okruhem odborné veřejnosti. Na vytvoření dokumentu spolupracovala městská část s Nadací Partnerství, Ústavem pro ekopolitiku a Agorou CE.
 
 „V České republice je Strategie Prahy 10 ojedinělým pokusem nastavit koncepční pravidla pro nakládání s veřejnými prostory. Kromě moderních trendů klademe velký důraz na zapojení obyvatel města do budoucích veřejných prostorů. Městská část usiluje o to, aby byl nejen dostatek veřejných prostor, ale aby byly kvalitní, funkční a především atraktivní pro lidi.“
Vladislav Lipovský, starosta MČ Praha 10
 
Ke stažení: Strategie pro veřejné prostory Prahy 10

Autor a fotografie: Nadace Partnerství

Tagy

arboristika   bezbariérový přístup   Bratislava   Brno   brownfields   Břeclav   bydlení bez aut   car-free   cyklistika   cyklostezka   Česká Třebová   doprava   dopravní uzel   Dvůr Králové   facilitace   farmářské trhy   Freiburg   Frýdek-Místek   Gehl   Hamburg   happening   Havířov   hodnocení   Hodonín   Hradec Králové   Cheb   Chrudim   Jilemnice   knihovna   Kodaň   komunita   komunitní plánování   kreativita   kultura   Liberec   lokální produkty   management mobility   Mariánské lázně   městské zahradničení   místní ekonomika   mobilita   nábřeží   náměstí   nemotorová doprava    New York   Nizozemí   obnovitelné zdroje   obytná ulice   obyvatelnost   Opočno   Ostrava   ošetření stromů   parkování   participace   participační metody   pěší   plán   plán mobility   Praha   prostupnost   sdílený prostor   sídliště   strategie   Svitavy   Tišnov   trhy   udržitelná doprava   udržitelné město   Uherský Brod   Ústí nad Orlicí   územní plánování   urbanismus   veřejné prostranství   veřejný prostor   Vídeň   vize města   Vlašim   voda ve městě   Vyškov   zadržení dešťové vody   zapojení veřejnosti   zeleň   zklidňování dopravy   ulice   vnitroblok   Nadace Partnerství   architektura   Berlín
Články s podobnými tagy
Mohlo by vás zajímat

příklady dobré praxe

Dopravní systém v Hradci Králové

Město Hradec Králové se stalo dobrým příkladem realizace zklidňování dopravy. Své řešení přihlásilo do soutěže Cesty městy, kterou vyhlašuje Nadace Partnerství. Tato soutěž zviditelňuje a oceňuje kvalitní dopravní řešení zaměřená na zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitňování veřejného prostoru a optimální uspořádání dopravy realizovaná v městech a obcích České republiky.


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena