> Tišnov - staré náměstí novým způsobem

Jihomoravské město Tišnov má jedinečné náměstí, které je specifické svou polohou ve svahu a zachovalými historickými prvky. Přesto náměstí neplní roli, kterou by mohlo. Vedení města se rozhodlo připravit urbanisticko-architektonickou soutěž, která by přinesla návrhy na rekonstrukci náměstí při zachování jeho historických prvků a současně mu dala podobu a funkčnost odpovídající dnešní době. Aby zadání soutěže co nejvíce vyjadřovalo skutečné potřeby obyvatel Tišnova, připravilo Partnerství, o.p.s. komplexní analýzu života na náměstí a současně sadu způsobů jak s veřejností o budoucí podobě náměstí komunikovat.

Průběh analýz a práce s veřejností
 
V rámci analýz proběhla pozorování náměstí zejména s ohledem na analýzu širších vztahů území, fyzického stavu náměstí a mapování aktivit v území. Součástí těchto analýz byla rovněž kvantifikace některých aktivit (parkování, průjezd aut, cyklistů a pohyb chodců). Dále byly analyzovány tyto jevy: přízemní partner budov, bariéry pohybu po náměstí, hlavní pěší trasy, možnosti pro pobyt a posezení apod. Pozorování byla prováděna jak v průběhu celého všedního, tak i sobotního dne. Sčítání aut i chodců v průběhu celého dne ukázalo, že obě skupiny návštěvníků jsou velmi vyrovnané. Jako nevětší problém náměstí se ukázala intenzivní automobilová doprava, která spolu s parkováním vytváří nebezpečné situace a bariéry pro volný pohyb po náměstí. A co nejčastěji na náměstí dělají lidé, kteří tudy pouze neprochází? Postávají, často při náhodném setkání se známým kolemjdoucím. Míst na lavičkách nebo kavárenských zahrádkách, kam by se mohli přesunout, je na náměstí velmi málo. Hitem náměstí je sobotní trh, který přivádí na náměstí více lidí, než kolik bylo zaznamenáno ve všední den.

Fotogalerie

1/3
2/3
3/3
Analýzy vyplývající z pozorování místa byly doplněny o rozhovory s uživateli místa a to jak s pohledu běžného návštěvníka, tak z pohledu zástupců obchodů a dalších institucí sídlících na náměstí. Jako velmi problematický se v rozhovorech ukázal být stav dlažby. Zdánlivou drobností, ale pro starší občany klíčovou se ukázal nedostatek laviček, které v náročném terénu slouží jako odpočivadla.

Důležitou součástí komunikace s veřejností byla i možnost vyplnění ankety v papírové i elektronické podobě. Té využilo přes 500 obyvatel města.

Součástí přímé komunikace s obyvateli bylo rovněž plánovací setkání. Na něm zhruba padesátka občanů nejprve ve skupinách a potom společně sumarizovala pozitivní kvality náměstí, jeho slabé stránky a posoudila řadu návrhů na zlepšení podoby a funkčnosti náměstí.
 
Výsledek?
Výsledkem analýz a komunikace s uživateli náměstí je souborné doporučení pro rekonstrukci náměstí. Město nyní velmi dobře zná nedostatky a příležitosti svého hlavního náměstí. Tento dokument proto využije jako zadání architektonické soutěži, kterou vyhlásí v nebližších měsících. Architekti by se podle výsledků analýz měli soustředit v první řadě na upřednostnění pěších uživatelů, odstranění bariér a výrazné zlepšení podmínek pro pobývání. Scelení plochy náměstí a komfortní propojení jeho jednotlivých částí je zásadní pro místní obchody a služby, které by vedle volnočasového využití a plánovaných kulturních a akcí měly zůstat hlavním zdrojem vitality náměstí.
 
Realizátoři:
Partnerství o.p.s. založená Nadací Partnerství 
 
Více:
Autor textu: Martin Nawrath
Fotografie: Robert Sedlák, Kristián Škoda, Miroslav Pálka 

Tagy

arboristika   bezbariérový přístup   Bratislava   Brno   brownfields   Břeclav   bydlení bez aut   car-free   cyklistika   cyklostezka   Česká Třebová   doprava   dopravní uzel   Dvůr Králové   facilitace   farmářské trhy   Freiburg   Frýdek-Místek   Gehl   Hamburg   happening   Havířov   hodnocení   Hodonín   Hradec Králové   Cheb   Chrudim   Jilemnice   knihovna   Kodaň   komunita   komunitní plánování   kreativita   kultura   Liberec   lokální produkty   management mobility   Mariánské lázně   městské zahradničení   místní ekonomika   mobilita   nábřeží   náměstí   nemotorová doprava    New York   Nizozemí   obnovitelné zdroje   obytná ulice   obyvatelnost   Opočno   Ostrava   ošetření stromů   parkování   participace   participační metody   pěší   plán   plán mobility   Praha   prostupnost   sdílený prostor   sídliště   strategie   Svitavy   Tišnov   trhy   udržitelná doprava   udržitelné město   Uherský Brod   Ústí nad Orlicí   územní plánování   urbanismus   veřejné prostranství   veřejný prostor   Vídeň   vize města   Vlašim   voda ve městě   Vyškov   zadržení dešťové vody   zapojení veřejnosti   zeleň   zklidňování dopravy   ulice   vnitroblok   Nadace Partnerství   architektura   Berlín
Články s podobnými tagy
Mohlo by vás zajímat

příklady dobré praxe

První nákupní cyklotrasa je v Liberci

V Liberci vznikla nová tematická trasa s názvem „Na nákup na kole“. Cyklisty provede středem města k nákupnímu centru Géčko po ulicích s nejmenším provozem. Trasa zároveň slouží jako propojení páteřní cyklostezky kolem Nisy s dálkovou cyklotrasou Odra-Nisa.


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena