> Třešť: nové náměstí proměnilo tvář města

Město Třešťse stalo dobrým příkladem realizace zklidňování dopravy. Své řešení přihlásilo do soutěže Cesty městy, kterou vyhlašuje Nadace Partnerství. Tato soutěž zviditelňuje a oceňuje kvalitní dopravní řešení zaměřená na zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitňování veřejného prostoru a optimální uspořádání dopravy realizovaná v městech a obcích České republiky.

Co byl hlavní problém:

 • náměstí T. G. M. bylo velkým parkovištěm mezi dvěma frekventovanými komunikacemi
 • kvalitu ulice 5. května snižovala absence zeleně a kolizní zásobování objektů z vozovky
 • nekvalitní dlažba a absence městského mobiliáře činily z ulice Franze Kafky pouze průchozí ulici bez aktivit, přestože se zde nalézají dvě zajímavá místa (malé náměstíčko a budova bývalé synagogy)
 • nedostatek kvalitního městského mobiliáře byl charakteristický i pro autobusové nádraží a přiléhající park za budovou školy
 

Co změnili:

Centrální část náměstí

 • plochu pro shromažďování občanů vydláždili a umístili zde dominantní dřevěný pylon, na který navazují sluneční hodiny vyznačené v dlažbě
 • shromažďovací prostor oddělili od pěších tahů řadou stromů, pod nimiž umístili lavičky
 • příčné pěší směry přes náměstí oživili ozeleněnými plochami
 • centrální část náměstí oddělili od krajské silnice systémem patníků spojených řetězy

Ulice 5. Května

 • obchodní parter upravili na parkovací pruh se sníženým obrubníkem pro zastavení zásobovacích vozidel, doplnili obnovenou alejí stromů a chodníkem u domovní zástavby

Ulice Franze Kafky

 • zklidnili pěší komunikaci navazující na centrální část náměstí, kde má možnost vjezdu dopravní obsluha
 • prostor pro chodce oddělili od ostatní plochy odlišným druhem dlažby, na západní straně komunikace stávající alej stromů doplnili lavičkami
 • autobusové zastávky vybavili architektonicky pojatým zastřešením, systémem zastávkových označníků a dalším mobiliářem

Kostelní ulice

 • odstranili přehrazení, ulička opět kopíruje historickou stopu okolo zdi kostela sv. Kateřiny a plní svou původní funkci
 • všechny prostory řešili s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Fotogalerie

1/5
Náměstí v původním stavu
2/5
Dominantu náměstí tvoří sluneční hodiny
3/5
Nové autobusové zastávky
4/5
Opravená kostelní ulička kopíruje historickou stopu
5/5
Kaskádovitě sestupující pásy využívají mírného terénního sklonu

Přínosy úprav:

 
 • realizovanými úpravami navrátili centrálnímu prostoru města Třešť funkci hlavního náměstí
 • vytvořili klidovou shromažďovací zónu s lavičkami, fontánkami, doplněnou zelenými plochami
 • vydláždili centrální prostor kamennou dlažbou a osadili kvalitní mobiliář
 • vytvořili velmi příjemné prostředí, kam rádi zavítají místní občané a návštěvníci města
 • úpravami vybudovali nezaměnitelnou identitu města
 

Jak spolupracovali s veřejností:

 
 • provedli průzkum pro strategický plán, z něhož vyplynulo, že zlepšení stavu komunikací a veřejných prostorů je prioritou 6000 obyvatel Třeště
 • studie a návrhy prezentovali laické i odborné veřejnosti
 • návrhy a připomínky doplnili do projektu
 

Výsledek?

 
 • citlivé spojení zklidnění dopravy s výtvarným řešením a vybavením veřejných prostorů v centru města, zvýraznění malebnosti historického jádra
 • rozčlenění plochy náměstí na průjezdnou a klidovou část umožnilo vytvoření atraktivní pěší promenády s lavičkami, dřevěnými sochami, originálními slunečními hodinami a dalšími výtvarnými doplňky
 • k harmonickému dojmu z rekonstruovaného náměstí přispěla také přiměřená redukce parkovacích míst

Zdroj a fotografie: archiv Nadace Partnerství

Tagy

arboristika   bezbariérový přístup   Bratislava   Brno   brownfields   Břeclav   bydlení bez aut   car-free   cyklistika   cyklostezka   Česká Třebová   doprava   dopravní uzel   Dvůr Králové   facilitace   farmářské trhy   Freiburg   Frýdek-Místek   Gehl   Hamburg   happening   Havířov   hodnocení   Hodonín   Hradec Králové   Cheb   Chrudim   Jilemnice   knihovna   Kodaň   komunita   komunitní plánování   kreativita   kultura   Liberec   lokální produkty   management mobility   Mariánské lázně   městské zahradničení   místní ekonomika   mobilita   nábřeží   náměstí   nemotorová doprava    New York   Nizozemí   obnovitelné zdroje   obytná ulice   obyvatelnost   Opočno   Ostrava   ošetření stromů   parkování   participace   participační metody   pěší   plán   plán mobility   Praha   prostupnost   sdílený prostor   sídliště   strategie   Svitavy   Tišnov   trhy   udržitelná doprava   udržitelné město   Uherský Brod   Ústí nad Orlicí   územní plánování   urbanismus   veřejné prostranství   veřejný prostor   Vídeň   vize města   Vlašim   voda ve městě   Vyškov   zadržení dešťové vody   zapojení veřejnosti   zeleň   zklidňování dopravy   ulice   vnitroblok   Nadace Partnerství   architektura   Berlín
Články s podobnými tagy
Mohlo by vás zajímat

příklady dobré praxe

Život ve čtvrti bez aut - Freiburg-Vauban

Městskou část Vauban v německém Freiburgu vystavěli pro 5000 obyvatel na území bývalých kasáren. Většina rezidentů se dopravuje převážně pěšky, na kole nebo tramvají. Čtvrť je výjimečná také z hlediska ekologie, alternativní výroby energie a udržitelného stavitelství.


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena