> Tvorba vize komunity

Tvorba vize komunity je metoda zaměřená na formulování dlouhodobějších cílů rozvoje území obce, města nebo regionu. Do tohoto procesu je nutné zapojit nejen místní samosprávu a odborníky, ale i veřejnost - obyvatele i návštěvníky.
Metodu přinesla do střední Evropy Delia Clark z Antioch New England Institute v USA. První fórum společného plánování proběhlo v roce 1998 v Liptovském Hrádku, další v květnu 2002 ve Valašských Kloboukách a v Bulovce, Arnolticích a Dolní Oldříši. Od té doby získalo s metodou zkušenosti asi 20 obcí v České republice.
 

Jak vše probíhá

 • Celé plánování trvá 6 – 12 měsíců.
 • Důraz se klade na komplexní pojetí.
 • Cílem je realizovat několik konkrétních projektů, které vedou ke zlepšení života v obci.
 • Dlouhodobým cílem je zvýšit počet zájemců, kteří se aktivně do života v obci zapojují.
 • Je potřeba projít 3 fázemi:
1. Přípravné období: vznik řídícího týmu, který připravuje veřejné setkání občanů.
2. Veřejné setkání: intenzivní facilitovaná veřejná diskuze s obyvateli (trvá 1 – 1,5 dne).
3. Následné období: schůzky projektových týmů (realizují konkrétní projekty) a další setkání (cíl: zhodnotit odvedenou práci a naplánovat pokračování).

Fotogalerie

1/1

Tvarožná Lhota: základem je kvalitní komunikace

V roce 2002 se rozhodla metodu Tvorba vize komunity využít Tvarožná Lhota na Hodonínsku. Jejím cílem byl rozvoj místní rekreační oblasti Lučina.
 
Jak postupovali
 
Přípravné období
 • Z dřívějšího setkání (proběhlo u příležitosti zpracování strategie rozvoje mikroregionu Strážnice) v Tvarožné Lhotě věděli, že rozvoj Lučiny brzdí nekvalitní komunikace s vedením obce a její rozdílné představy od představ místních podnikatelů.
 • Uspořádali proto nejprve setkání místních obyvatel, podnikatelů i správy obce, kde si své představy o dalším rozvoji Lučiny vzájemně představili a vyjasnili.
 • Na dalších schůzkách byla vedení obce a podnikatelům představena metoda, vytvořen harmonogram, vybrán tým facilitátorů  i termín terénních úprav na Lučině.
 
Veřejné setkání
 • Sešly se na něm všechny skupiny, kterých se rozvoj Lučiny týkal.
 • Zaměřili se hlavně na co nejlepší využití místních lidských zdrojů a ekonomické síly komunity.
 • Přišlo 33 místních - včetně vedení obce a podnikatelů.

Výstupy ze setkání a následné období:
 • Zhodnocení stávajícího stavu ve 4 oblastech (příroda, krajina a životní prostředí / infrastruktura / služby a turistika / komunikace).
 • Naformulování vize pro budoucnost.
 • Navržení společného postupu obnovy a rozvoje Lučiny (např. společná úprava a údržba sítě komunikací, likvidace náletové zeleně a černých skládek).
 • V úpravách začali pracemi na dětském hřišti na pláži u přehrady - opravili jej a dostavěli.
 

Odkaz
www.csop.cz/komet/index.php?action=projects_index&id=96
 

Tagy

arboristika   bezbariérový přístup   Bratislava   Brno   brownfields   Břeclav   bydlení bez aut   car-free   cyklistika   cyklostezka   Česká Třebová   doprava   dopravní uzel   Dvůr Králové   facilitace   farmářské trhy   Freiburg   Frýdek-Místek   Gehl   Hamburg   happening   Havířov   hodnocení   Hodonín   Hradec Králové   Cheb   Chrudim   Jilemnice   knihovna   Kodaň   komunita   komunitní plánování   kreativita   kultura   Liberec   lokální produkty   management mobility   Mariánské lázně   městské zahradničení   místní ekonomika   mobilita   nábřeží   náměstí   nemotorová doprava    New York   Nizozemí   obnovitelné zdroje   obytná ulice   obyvatelnost   Opočno   Ostrava   ošetření stromů   parkování   participace   participační metody   pěší   plán   plán mobility   Praha   prostupnost   sdílený prostor   sídliště   strategie   Svitavy   Tišnov   trhy   udržitelná doprava   udržitelné město   Uherský Brod   Ústí nad Orlicí   územní plánování   urbanismus   veřejné prostranství   veřejný prostor   Vídeň   vize města   Vlašim   voda ve městě   Vyškov   zadržení dešťové vody   zapojení veřejnosti   zeleň   zklidňování dopravy   ulice   vnitroblok   Nadace Partnerství   architektura   Berlín
Články s podobnými tagy
Mohlo by vás zajímat

příklady dobré praxe

Stromy pod kontrolou

Stromy pod kontrolou je bezplatný portál, na kterém naleznete informace o stromech z vašeho okolí. Projekt je založen na snadném sdílení informací o prostředí, ve kterém žijeme a do něhož patří i stromy na veřejných prostranství.


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena