> Uherský Brod: prostupnost města

Město Uherský Brod se stalo dobrým příkladem realizace zklidňování dopravy. Své řešení přihlásilo do soutěže Cesty městy, kterou vyhlašuje Nadace Partnerství. Tato soutěž zviditelňuje a oceňuje kvalitní dopravní řešení zaměřená na zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitňování veřejného prostoru a optimální uspořádání dopravy realizovaná v městech a obcích České republiky.

Co byl hlavní problém:

 • u vlakového nádraží řešila původní lávka pouze přemostění kolejiště, z obou stran k ní vedlo schodiště
 • směrem do centra museli chodci překonat prostor před nádražím se zastávkami autobusů a frekventovanou ulicí Pod Valy
 • další trasa do centra města vedla znovu pouze po schodech (tzv. velké a malé schody)
 • prostor byl poznamenaný množstvím bariér pro osoby s omezenou schopností pohybu, rodiče s kočárky i pro cyklisty
 

Co změnili:

 • vybudovali přístupovou lávku dlouhou cca 300 m (v první etapě projektu Dopravní terminál Uherský Brod)
 • zajistili bezbariérový přístup do prostor dopravního uzlu (nástupišť železniční a autobusové dopravy)
 • propojili historické centrum s obchodní a obytnou zónou
 • na spojnici přednádražního prostoru a centra města instalovali přechod pro chodce 3. generace (systém detekce a indikace aktuálního výskytu chodce na přechodu a v jeho těsné blízkosti). Signalizace probíhá pomocí barevných (bílá/červená) LED návěstidel zapuštěných do komunikace uprostřed bílých pruhů přechodu, které při detekci chodce začínají blikat.

Fotogalerie

1/4
Historické centrum je propojené s obchodní a obytnou zónou
2/4
Bezbariérový přístup v prostorách dopravního uzlu
3/4
Přístupová lávka zajišťuje bezbariérový přístup
4/4
Chodci byli vystaveni množství bariér a frekventované silnici

Jak spolupracovali s veřejností:

 • veřejnost informovali o plánovaných a realizovaných projektech pomocí internetových stránek
 • v městském zpravodaji, který je jednou měsíčně zdarma distribuován do každé domácnosti ve městě, uváděli informace o rekonstrukci (k dispozici je také elektronická verze na webových stránkách města)


Výsledek?

 • zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků provozu
 • zlepšení podmínek pro pěší dopravu
 
Zdroj a fotografie: archiv Nadace Partnerství

Tagy

arboristika   bezbariérový přístup   Bratislava   Brno   brownfields   Břeclav   bydlení bez aut   car-free   cyklistika   cyklostezka   Česká Třebová   doprava   dopravní uzel   Dvůr Králové   facilitace   farmářské trhy   Freiburg   Frýdek-Místek   Gehl   Hamburg   happening   Havířov   hodnocení   Hodonín   Hradec Králové   Cheb   Chrudim   Jilemnice   knihovna   Kodaň   komunita   komunitní plánování   kreativita   kultura   Liberec   lokální produkty   management mobility   Mariánské lázně   městské zahradničení   místní ekonomika   mobilita   nábřeží   náměstí   nemotorová doprava    New York   Nizozemí   obnovitelné zdroje   obytná ulice   obyvatelnost   Opočno   Ostrava   ošetření stromů   parkování   participace   participační metody   pěší   plán   plán mobility   Praha   prostupnost   sdílený prostor   sídliště   strategie   Svitavy   Tišnov   trhy   udržitelná doprava   udržitelné město   Uherský Brod   Ústí nad Orlicí   územní plánování   urbanismus   veřejné prostranství   veřejný prostor   Vídeň   vize města   Vlašim   voda ve městě   Vyškov   zadržení dešťové vody   zapojení veřejnosti   zeleň   zklidňování dopravy   ulice   vnitroblok   Nadace Partnerství   architektura   Berlín
Články s podobnými tagy
Mohlo by vás zajímat

příklady dobré praxe

Trenčín si TY – rozvoj města inspirovaný občany

V roce 2014 plánuje město Trenčín vypsat mezinárodní urbanistickou soutěž na řešení centrální městské zóny s propojením centra města a nábřeží. Cílem projektu TRENČÍN si TY je vytvořit co nejkvalitnější zadání této soutěže se zapojením široké veřejnosti do jeho tvorby. Jde o projekt participativního urbanistického plánování rozvoje města. Nový veřejný prostor má být přitažlivý pro provázání podporujících a doplňujících se typů soukromých i veřejných investic, které budou zároveň v souladu se zájmy místních obyvatel. V krátkodobém horizontu 1-2 let projekt počítá s uskutečněním několika malých městských zásahů, na kterých bude možné ukázat význam změny funkce veřejného prostranství k jeho novému (možná i nečekanému) způsobu použití.


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena