> Vyškov: podchod pro cyklisty i pěší

Město Vyškov se stalo dobrým příkladem realizace zklidňování dopravy. Své řešení přihlásilo do soutěže Cesty městy, kterou vyhlašuje Nadace Partnerství. Tato soutěž zviditelňuje a oceňuje kvalitní dopravní řešení zaměřená na zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitňování veřejného prostoru a optimální uspořádání dopravy realizovaná v městech a obcích České republiky.

Co byl hlavní problém:

 • složitě udržovatelný terén s vloženým strmým betonovým schodištěm osazeným do dvou směrů
 • třetí směr atria byl řešen sjezdovou rampou nesplňující parametry ani pro tělesně postižené občany ani pro kočárky matek s dětmi
 • celé území bylo posázeno keřovou zelení
 • přilehlá komunikace tvořící dvojici slepých ulic měla minimální počet parkovacích míst tvořených převážně jako podélné stání na komunikaci
 • stav vlastního podchodu a atria neumožnil svým šířkovým provedením a sklonem zalomené rampy provést plynulé napojení ploch na pěší a cyklistické trasy.
 • plochy přilehlých slepých ulic byly využívány jak pro řešení parkování na komunikaci bez zachování průjezdných parametrů komunikace, tak pro pohyb chodců a cyklistů mezi vozidly
 • původní výšková úroveň obou výstupů a mostovky neumožňovala jakékoliv terénní úpravy bez nároku na zábor okolních pozemků, který však nebyl možný z prostorových důvodů

Fotogalerie

1/5
Řešení kolizních míst
2/5
Vymezení ploch pro cyklisty i chodce
3/5
Atrium může sloužit i jako malé jeviště
4/5
Důstojná brána do historického centra
5/5
Vymezení parkovacích ploch v navazujících uličkách

Co změnili:

 • odstranili stávající nástupní plochy v plném rozsahu
 • provedli nové výškové úrovně dle schválené projektové dokumentace a zapojili plochy do prostředí centrální části města
 • vybudovali terasovou úpravu atria
 • vyřešili nové výstupy včetně rampy, provedli nezbytné přeložky inženýrských sítí
 • posunuli přístřešek MHD
 • zřídili nová parkovací místa na obou slepých ulicích
 • zkrátili těleso podchodu včetně odstranění staré konstrukce, kterou nahradili novou mostovkou
 • vybudovali novou komunikaci zúžením tělesa vozovky a odstraněním dělícího zeleného pásu
 • osadili vodní prvek (pítko)
 

Přínosy úprav:

 
 • zvýšení ochrany chodců a cyklistů v daném území
 • odstranění kolizních míst v osách křížení pěší, cyklistické a automobilové dopravy
 • celkové zklidnění dané lokality
 • zkvalitnění veřejných prostor - vznik důstojné vstupní brány do historického centra města
 • vznik pobytového prostoru (tato část by mohla v budoucnu sloužit i jako malá divadelní nebo přednesová forma pouličního divadla)
 

Jak spolupracovali s veřejností:

 
 • každý rok pořádají výstavu ve výstavním sále Muzea Vyškovska, kde veřejnosti prezentují připravované investiční akce města pro dané období
 • veřejnost zde má možnost přednést a uplatnit připomínky
 • uspořádali besedu představitelů města s občany v sále knihovny, kde se 2 x uskutečnila diskuze na téma opravy podchodu a průtahu
 • oznámili  v místním a městském tisku termíny uzávěrky komunikací a době realizace díla včetně stanovení obchůzích pěších tras a objízdných vozidlových komunikací
 • informovali v místních médiích o průběhu prací v době výstavby

Zdroj a fotografie: archiv Nadace Partnerství

Tagy

arboristika   bezbariérový přístup   Bratislava   Brno   brownfields   Břeclav   bydlení bez aut   car-free   cyklistika   cyklostezka   Česká Třebová   doprava   dopravní uzel   Dvůr Králové   facilitace   farmářské trhy   Freiburg   Frýdek-Místek   Gehl   Hamburg   happening   Havířov   hodnocení   Hodonín   Hradec Králové   Cheb   Chrudim   Jilemnice   knihovna   Kodaň   komunita   komunitní plánování   kreativita   kultura   Liberec   lokální produkty   management mobility   Mariánské lázně   městské zahradničení   místní ekonomika   mobilita   nábřeží   náměstí   nemotorová doprava    New York   Nizozemí   obnovitelné zdroje   obytná ulice   obyvatelnost   Opočno   Ostrava   ošetření stromů   parkování   participace   participační metody   pěší   plán   plán mobility   Praha   prostupnost   sdílený prostor   sídliště   strategie   Svitavy   Tišnov   trhy   udržitelná doprava   udržitelné město   Uherský Brod   Ústí nad Orlicí   územní plánování   urbanismus   veřejné prostranství   veřejný prostor   Vídeň   vize města   Vlašim   voda ve městě   Vyškov   zadržení dešťové vody   zapojení veřejnosti   zeleň   zklidňování dopravy   ulice   vnitroblok   Nadace Partnerství   architektura   Berlín
Články s podobnými tagy
Mohlo by vás zajímat

příklady dobré praxe

Vlašimská zahrada plná aktivit

Na jaře 2010 na vlašimské zahradě Spolkového domu Blaník vznikla "Zahrada plná aktivit a zeleně". Finančně tento projekt podpořila Nadace Partnerství. Cílem bylo vytvořit ve stávajícím ovocném sadu tzv. permakulturní zahradu s novými zahradními a herními prvky. Do plánování i realizace zapojili vlašimští organizátoři veřejnost a řadu místních partnerů.


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena