> Zapojení veřejnosti do rozvoje města Kopřivnice

Národní síť zdravých měst ČR (NSZM) sdružuje místní samosprávy, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel.

Kdo se zapojuje do sítě NSZM?

 • městská samospráva, zastupitelstvo nebo úřad
 • odborní partneři
 • nevládní partneři
 • nejširší veřejnost


Strategický plán rozvoje města Kopřivnice: Zapojení veřejnosti do procesu zpracování 

Kopřivnice v Moravskoslezském kraji je nevelkým městem s téměř 23 000 obyvateli. Město tvoří čtyři městské části a tři přilehlé vesnice (Lubina, Vlčovice, Mniší). V minulých letech došlo k přeměně ekonomiky, což přineslo změny ve struktuře hospodářství města. To vyvolalo i požadavky na změnu postupů orgánů města Kopřivnice a vybudování nového strategického plánu.

Fotogalerie

1/3
2/3
3/3
Strategický plán rozvoje města byl vytvořen ve spolupráci s veřejností, neziskovými organizacemi i místními podnikateli. Před zahájením procesu tvorby strategického plánu (SP) oslovilo město místní podnikatele pomocí průzkumu podnikatelského prostředí - probíhal od prosince 2006 do prosince 2007. Strategický plán zastupitelstvo schválilo 6. prosince 2007.
 
Účastníci
 • komise pro strategický rozvoj
 • místní strategické komise (městské části Lubina, Vlčovice, Mniší)
 • 4 otevřené pracovní skupiny složené ze zástupců neziskových organizací, veřejných a soukromých subjektů (pro dopravu, infrastrukturu a životní prostředí, pro image města, sociální zázemí, ekonomický potenciál)
 • veřejnost
 
Dokumentace
 • dbalo se na pečlivou dokumentaci celého procesu, ta zahrnuje:
 • reportáž z veřejného projednání strategického plánu
 • záznamy ze zasedání pracovních skupin a místních strategických komisí
Zdroje financování
 • rozpočet města 
 • dotace z Ministerstva životního prostředí
 • projekt Moravskoslezského kraje nazvaný Partnerstvím k prosperitě
Propagace
 • vydávání tiskových zpráv
 • články v tisku
 • pozvánky na pracovní skupiny vyhlašované rozhlasem
 • pravidelné vysílání besedy se starostou a vedoucí oddělení strategického plánování – Co to je strategický plán
 • vylepování plakátů
 • roznášení letáčků mezi lidi v centru města

 
Výsledek?

Strategický plán umožnil jasnější představu o budoucím rozvoji města v nejdůležitějších oblastech a poskytl rámec pro další plánovací dokumenty. Zavázal se k vytvoření komunitního plánu (tedy k pokračování spolupráce s veřejností při plánovacích procesech města). Je také podkladem pro expertní plánování – koncepce, strategie a dalších podpůrných dokumentů.
 
Kopřivnický proces zapojení veřejnosti do tvorby strategického plánu byl oceněn v soutěži O lidech s lidmi, kterou pořádá Centrem pro komunitní práci.
 
Odkazy:
www.dobrapraxe.cz/cz/tema/koprivnice-zapojeni-verejnosti-do-procesu-zpracovani-strategickeho-planu-rozvoje-mesta-koprivnice
www.mvcr.cz/clanek/strategicky-plan-vec-verejna.aspx
www.olidech-slidmi.cz/cz/priklady-dobre-praxe/-strategicky-plan-rozvoje-mesta-koprivnice-pro-obdobi-2007---2022--.aspx
www.esfcr.cz/projekty/strategicky-rozvoj-mesta-koprivnice
www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/strategicky_plan_koprivnice_2007-2022.pdf
 
 Autor: Alena Voráčková

Tagy

arboristika   bezbariérový přístup   Bratislava   Brno   brownfields   Břeclav   bydlení bez aut   car-free   cyklistika   cyklostezka   Česká Třebová   doprava   dopravní uzel   Dvůr Králové   facilitace   farmářské trhy   Freiburg   Frýdek-Místek   Gehl   Hamburg   happening   Havířov   hodnocení   Hodonín   Hradec Králové   Cheb   Chrudim   Jilemnice   knihovna   Kodaň   komunita   komunitní plánování   kreativita   kultura   Liberec   lokální produkty   management mobility   Mariánské lázně   městské zahradničení   místní ekonomika   mobilita   nábřeží   náměstí   nemotorová doprava    New York   Nizozemí   obnovitelné zdroje   obytná ulice   obyvatelnost   Opočno   Ostrava   ošetření stromů   parkování   participace   participační metody   pěší   plán   plán mobility   Praha   prostupnost   sdílený prostor   sídliště   strategie   Svitavy   Tišnov   trhy   udržitelná doprava   udržitelné město   Uherský Brod   Ústí nad Orlicí   územní plánování   urbanismus   veřejné prostranství   veřejný prostor   Vídeň   vize města   Vlašim   voda ve městě   Vyškov   zadržení dešťové vody   zapojení veřejnosti   zeleň   zklidňování dopravy   ulice   vnitroblok   Nadace Partnerství   architektura   Berlín
Články s podobnými tagy
Mohlo by vás zajímat

příklady dobré praxe

Vlašimská zahrada plná aktivit

Na jaře 2010 na vlašimské zahradě Spolkového domu Blaník vznikla "Zahrada plná aktivit a zeleně". Finančně tento projekt podpořila Nadace Partnerství. Cílem bylo vytvořit ve stávajícím ovocném sadu tzv. permakulturní zahradu s novými zahradními a herními prvky. Do plánování i realizace zapojili vlašimští organizátoři veřejnost a řadu místních partnerů.


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena