> Hybatelé komunit

Totalitou přerušený rozvoj občanské společnosti způsobil úpadek zájmu občanů o veřejné dění a také snížil kultivovanost veřejné debaty. Zájem o změnu této situace se ve velké míře projevuje zejména na lokální úrovni, kde stále roste počet aktivních lidí, kteří se zajímají o dění v místě, kde žijí a chtějí jeho vzhled a fungování ovlivňovat. Pouhá aktivita často nestačí a důležitá je určitá základní znalost terminologie, pravidel a legislativy, metod a nástrojů, jakými je možné dosahovat prosazovat změnu.

HYBATELÉ KOMUNIT  Efektivní participace občanů na veřejném dění jako předpoklad rozvoje lokálních prostředí.

Hybatelé komunit je projekt, který Nadace Partnerství realizovala s cílem nabídnout "hybatelům komunit" - tedy všem aktivním lidem v obcích, možnost rozvoje dovedností a znalostí v rámci 9 tematických modulů:
 

  • Rozumět městu - o fungování města a urbanismu 
  • Obývací pokoje měst - veřejná prostranství a utváření míst se zapojením veřejnosti
  • Město pro lidi - komunita, aktivity a život ve městě
  • Plíce a míza města - význam vody a zeleně ve městě
  • Město v pohybu - veřejný prostor a doprava
  • Tržebné město - formy podpory místní ekonomiky
  • Vize města - vize, strategie, územní plán a veřejnost
  • Domluvit se - základy facilitace
  • Domluvit se co a jak - metody komunitního plánování 


V rámci projektu vznikl vzdělávací e-learning, který, databáze příkladů dobré praxe a různé výukové materiály. Projekt vyvrcholil cyklem seminářů, který probíhal od dubna do června 2013. Semináře nesly dílčí aktuální témata jako např. kvalitní veřejné prostory - možnosti a způsoby jejich obnovy a zapojení veřejnosti, strategické i územní plánování, péče o zeleň, zklidňování dopravy, farmářské trhy nebo základy facilitace veřejných diskuzí a metody komunitního plánování.  O své zkušenosti se během seminářů podělili lektoři z Nadace Partnerství  a externisté z veřejné správy, neziskových organizací i akademické sféry.
 

Projekt Hybatelé komunit byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Mohlo by vás zajímat

příklady dobré praxe

Kreativní centrum Plechárna Černý Most

Představa o životě na sídlišti je obecně negativní. Platí to také o pražském sídlišti Černý Most. Kulturní infrastruktura je omezená, veřejná prostranství zejí prázdnotou, společenský a komunitní život tady nevzkvétá... Přesto zde žijí lidé s obrovským tvůrčím potenciálem a odhodláním aktivně tvořit. Právě tito lidé společně budují Plechárnu a její okolí.


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena