> MoveCit

Stále narůstá počet lidí, kteří dávají přednost individuální motorizované dopravě. Osobní automobilová doprava zvyšuje mobilitu na venkově, ve městě je však tento efekt převážněopačný. Každé auto potřebuje několik parkovacích míst. Pro zvýšení dopravní kapacity je však zapotřebí rozšiřovat i ulice, ovšem pro jiné využití již mnoho místa nezbývá. Města se kvůli tomu rozrůstají a zvětšují do okolí. Musíme si ovšem uvědomit, že obrovská rozptýlená města znamenají delší cestování za prací do center, a tedy i více aut a narůstající produkci oxidu uhličitého v ovzduší. Možností úniku z této utahující se smyčky by mohly být právě plány mobility, které přináší projekt MoveCit městským institucím.
MOVECIT_RGB.png

V projektu MoveCit spolupracujeme se zástupci měst, specialisty na udržitelnou mobilitu a environmentálními a regionálními neziskovými organizacemi ze sedmi evropských států(SI, CZ, AT, HU, SK,DE, IT). Do projektu je také zapojených třináct městských institucí z uvedených států. Cílem projektu je implementovat plány mobility do jednotlivých institucí prostřednictvím různých nástrojů, např. kampaní propagujících jízdu na kole, chůzi, využívání mhd a představujících sdílení kol či aut, možnosti elektromobility a carpooling.
 
Municipality zaměstnávají  stovky lidí, kteřé se dopravují velmi často i z okrajových částí měst, a proto projekt přináší i praktické řešení rozrůstajícím se městům, která produkují vysoké množství emisí oxidu uhličitého.V rámci projektu je naším úkolem připravit metodiku a nástroje pro zavádění mobilitních plánů do jednotlivých městských institucí a také sedm výukových seminářů pro zástupce městských institucí v jednotlivých partnerských zemích.
 
Cílem projektu není pouhé vytvoření plánů mobility. Výměnou zkušeností a mentoringem mezi zeměmi chceme zvyšovat povědomí a schopnosti pro rozvíjení a implementaci plánů mobility v jednotlivých institucích. Zaměstnanci institucí mají příležitost změnit své dopravní chování na přátelštější k životnímu prostředí adíky tomu bude šetrná mobilita vnímána jako běžný životní styl.
 

Co přinesou plány mobilitě místní komunitě?

 • Lepší dopravní průjezdnost
 • Kratší časy na cestách
 • Lepší služby městského transportu
 • Úspora energie
 • Nižší hluk a znečištění ovzduší
 • Lepší kvalita života 

A jaké výhody přinese zaměstnancům institucí?

 • Lepší zázemí ve firmách (sprchy, opravny kol)
 • Zdravější životní styl
 • Úspora času a financí
 • Nižší stres díky efektivnějšímu způsobu dopravy do práce
 • Lepší kvalita života 

A výhody pro samotné instituce?

 • Nižší uhlíková stopa
 • Zvýšení bezpečnosti silničního provozu v daném místě a okolí
 • Nižší provozní náklady (minimalizace parkoviště)
 • Podpora zaměstnancům
 • Vysoká společenská odpovědnost firmy

Kontakt: 

Simona Sváčková  I Project manager
Nadace Partnerství I Czech Environmental Partnership Foundation I Údolní 33 I 602 00 Brno
www.nadacepartnerstvi.cz
e-mail: simona.svackova@nap.cz I tel.: (+420) 515 903 128 I mobil: (+420) 734 760 687
Stránky projektu: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/MOVECIT.html
Mohlo by vás zajímat

příklady dobré praxe

Vyškov: podchod pro cyklisty i pěší

Město Vyškov se stalo dobrým příkladem realizace zklidňování dopravy. Své řešení přihlásilo do soutěže Cesty městy, kterou vyhlašuje Nadace Partnerství. Tato soutěž zviditelňuje a oceňuje kvalitní dopravní řešení zaměřená na zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitňování veřejného prostoru a optimální uspořádání dopravy realizovaná v městech a obcích České republiky.


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena