> rePUBLIC BRNO

Projekt REpublic BRNO iniciovala Nadace Partnerství s cílem propojit energii Brňanů se zájmem o brněnský veřejný prostor. Diskusí i konkrétními akcemi chceme dodat inspiraci představitelům města i sobě navzájem. REpublic BRNO je platformou, která navazuje na aktivity Brněnského urbanistického kroužku a organizací podílejících se na Týdnu města.

Co se zatím podařilo:

  • Na veřejných setkáních prodiskutovat brněnská palčivá místa i témata, například přednádražní pro­stor, nábřeží, chybějícího hlavního architekta nebo koncepci veřejného prostoru.
  • Uspořádat Týden města 2014, sousedskou slavnost, v rámci které stovka akcí oživila ulice a náměstí a poukázala na jejich běžně nevyužitý potenciál.
  • Více než 300 lidí propojit společným zájmem, který se rozvinul do dalších aktivit a iniciativ s cílem zvyšovat kvalitu života v našem městě.
  • Vydat manuál Volím město - přehled zásad, kterými by se měl řídit každý brněnský zastupitel, pokud chce měnit Brno v město pro lidi.
  • Iniciovat vznik Brněnské ozvučné desky a institutu městského architekta.

Více informací najdete na:

Mohlo by vás zajímat

příklady dobré praxe

Experimentální budovy vývojového centra LIKO-Noe

Vývojové a experimentální centrum LIKO-Noe stojí v areálu firmy LIKO-S na okraji průmyslové zóny ve Slavkově u Brna. Přestože se nachází mezi průmyslovými objekty, svým charakterem zapadá do mozaiky cenných mokřadů Slavkovska. Nedaleká řeka Litava a mokřad Šámy jsou lokalitou, kde nachází svůj domov velké množství obojživelníků a ptáků. Tito živočichové si bez problémů brzy našli cestu i do retenčního jezírka a okolní zeleně stavby LIKO-Noe. Budova LIKO-Noe tak oživuje průmyslovou zónu, přináší útočiště vzácným zvířatům a v neposlední řadě zpříjemňuje životní prostředí zaměstnancům a návštěvníkům firmy LIKO-S. Hlavně ale naplňuje svou základní ideu – fungovat v harmonii s životním prostředím.


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2021, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena