> UrbanAdapt

Důsledky klimatických změn pociťujeme již dnes a v budoucnosti ovlivní naše životy ještě intenzivněji. Především města, kde žije převážná většina obyvatel ČR a která se významně podílejí na produkci skleníkových plynů, budou v souvislosti se změnou klimatu velmi zranitelná. Prostřednictvím projektu UrbanAdapt jim chceme pomoci se negativním dopadům klimatických změn lépe přizpůsobit (adaptovat se).
Extrémní vlny horka, nárůst městského tepelného ostrova, sucho, nedostatečné zasakování dešťové vody, ale také extrémní srážky a povodně – těmto a dalším problematickým situacím budou muset naše města ve spojení se změnou klimatu čelit. Z tohoto důvodu je velmi důležité, aby včas zhodnotila možné hrozby a začlenila adaptační opatření do svých strategií. K vhodným přírodě blízkým řešením řadíme například přibývající městskou zeleň, zelené střechy, revitalizace vybraných říčních toků, rozšiřování ploch s propustným povrchem a další. 

V projektu UrbanAdapt zapojujeme do plánování těchto opatření tři pilotní města – Prahu, Brno a Plzeň. Na společných pracovních seminářích pomáháme vést hlubší debaty mezi zaměstnanci magistrátů, krajů, projektanty, vodohospodáři, zástupci neziskových a jiných organizací. Společně určujeme, jaká potenciální rizika městu hrozí, pomáháme stanovovat priority a hledat vhodné kroky, jak se na změnu klimatu co nejlépe připravit.

Připravujeme také exkurzi za inspirativními příklady po ČR a zahraničí a tematickou informační brožuru určenou zástupcům měst. Věříme, že se nám s pomocí dalších sedmi partnerských organizací podaří zástupce místních samospráv přesvědčit, adaptační procesy spustit, a tak v budoucnosti zvýšit odolnost českých měst.
 

Projektoví partneři

Více o projektuProjekt Urban Adapt - Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím (EHP-CZ02-OV-1-036-2015) byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.  

 

Mohlo by vás zajímat

příklady dobré praxe

Břeclav: stezka pro pěší i cyklisty

Město Břeclav se stalo dobrým příkladem realizace zklidňování dopravy. Své řešení přihlásilo do soutěže Cesty městy, kterou vyhlašuje Nadace Partnerství. Tato soutěž zviditelňuje a oceňuje kvalitní dopravní řešení zaměřená na zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitňování veřejného prostoru a optimální uspořádání dopravy realizovaná v městech a obcích České republiky.


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena