> Ostopovice: Strategický plán obce

Jihomoravská obec Ostopovice se v roce 2015 rozhodla pro zpracování programu rozvoje obce se zapojením veřejnosti. Při přípravě strategického plánu jsme se tak mohli opřít o aktivního starostu a zájem místních obyvatel diskutovat a sdílet vize o budoucím rozvoji obce.

Jaké zvolit priority dlouhodobého rozvoje obce, které hrozí obklíčení dopravními stavbami?  

Zadavatel a financování: Obec Ostopovice
Zpracovatel: Partnerství o.p.s.
Typ služby: Program rozvoje obceKomunikace a zapojení veřejnosti
Rok realizace: 2015


Obec Ostopovice má nakročeno stát se jedním z jihomoravských lídrů environmentálně šetrného rozvoje, ale současně čelí velkému riziku být „navěky“ obklíčena dopravními stavbami. Vedení obce v přemýšlení o budoucnosti obci nechce čekat na vyřešení nekonečných sporů týkajících se Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a trasování klíčových dopravních staveb. Rozhodla se v otevřeném procesu připravit strategický plán, který by posoudil ty cíle a směry rozvoje, které může obec řešit ve své samosprávné působnosti, případě ve spolupráci s obcemi a městy v okolí. 

Co realizace přinesla
V rámci tří projednání s obyvateli obce a dotazníkového šetření byla postupně vytvořena společná vize obce. Vize se pochopitelně opírá o zázemí města Brna, jako krajskou metropoli s velkou nabídkou práce, vzdělání a služeb, ale současně chce obec v budoucnu usilovat o naplnění žádané potřeby poklidného života v obci, opřeného o kvalitu základní infrastruktury, aktivní spolky a atraktivní přírodní zázemí. Slovy strategického plánu vyjádřeno: "Obec Ostopovice na pomezí Brna a přírodního parku Bobrava je příjemným místem k životu spojující výhody malé vesnice a blízkosti velkoměsta. Je dobře propojena se svým okolím a dále se příliš nerozrůstá. Svou upraveností, kvalitní dopravní obslužností a bohatým spolkovým životem výborně naplňuje potřeby mladých rodin. Zároveň dbá o generaci seniorů a rozvíjí služby, které jim umožňují prožít důstojné stáří tam, kde se cítí doma."
 
„Aktivní zapojení občanů do přípravy dlouhodobé strategie naší obce vedlo k celkovému zvýšení zájmu veřejnosti o dění v obci. Občané se teď více zajímají, jak se daří formulované cíle naplňovat.“                                                                                                                                                                 Jan Symon, starosta Ostopovic 

Výstup: Strategický plán obce Ostopovice (vybrané části dokumentu)
Mohlo by vás zajímat

příklady dobré praxe

Život ve čtvrti bez aut - Freiburg-Vauban

Městskou část Vauban v německém Freiburgu vystavěli pro 5000 obyvatel na území bývalých kasáren. Většina rezidentů se dopravuje převážně pěšky, na kole nebo tramvají. Čtvrť je výjimečná také z hlediska ekologie, alternativní výroby energie a udržitelného stavitelství.


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena