> Příbor: pasport veřejných prostor

V Příboře prozatím nebyla veřejná prostranství systematicky sledována a práce s městským veřejným prostorem byla o to složitější. Která prostranství jsou klíčová pro rozvoj kvalitního života ve městě? Kde jsou jaké potřeby? Které místo se má prioritně opravit? Tyto otázky vedly město k rozhodnutí zpracovat koncepční dokument ve formě pasportu a manuálu pro tvorbu veřejných prostranství.

Nejprve inventura, poté seznam priorit 

Zadavatel a financování: město Příbor, rozpočet města
Zpracovatel: Partnerství o.p.s.
Typ služby: Strategie pro veřejná prostranství
Rok realizace: 2015-2016
 
Partnerství, o.p.s. zpracovává pro město Příbor pasport, který mapuje stávající veřejné prostory  a vyhodnocuje jejich silné stránky a problémy. Na pasport naváže "manuál pro tvorbu veřejných prostranství", který navrhuje rozvoj struktury veřejných prostranství s cílem zatraktivnění a zkvalitnění života ve městě.  Součástí obsahu je také návrh a doporučení pro další práci s jednotlivými veřejnými prostory.  Do procesu plánování jsou zapojení také obyvatelé města - a to formou veřejných plánovacích setkání i ankety, která využívá metodiku pocitových map.
 
Co realizace přinesla
Hlavní východiska a principy rozvoje veřejných prostranství jsou prezentovány v koncepčních schématech. Ta dokládají, že téměř všichni obyvatelé města to mají do centra méně než 15 minut chůze, stejně dobře je časově dostupné i rekreační zázemí města. Pozornost je tedy třeba zaměřit na odstranění bariér, zvýšení bezpečnosti a atraktivity prostranství navazujících na zklidněné historické jádro. Úpravou nábřeží říčky Lubiny lze velmi dobře nabídnout prostředí pro rekreaci, které je nadosah a zároveň nabízí vycházky do krajiny. Bezpečný pohyb městem, atraktivní cesty do centra města a zelená nábřeží jsou základem koncepce veřejných prostranství v Příboře.  
Mohlo by vás zajímat

příklady dobré praxe

Brno - Park pod plachtami

Park pod plachtami o rozloze 32 tisíc m² se nachází na sídlišti Kamenný vrch mezi ulicemi Slunečná a Plachty. Jak už název napovídá, jedná se o suchý kopec s kamenitým podkladem, na němž se původně rozprostírala zemědělská krajina a později i zahrádkářská kolonie. V 80. letech minulého století ji pak nahradily paneláky. Původním záměrem bylo na ploše dnešního parku postavit školu, a proto došlo k terénním úpravám a vybudování kanalizace. Projekt se ale nakonec neuskutečnil. Později se díky změně územního plánu podařilo městské části prosadit využití prostoru pro sportovně rekreační účely namísto plánované zástavby bytovými domy. Na šedé sídliště se tak opět vrátila zeleň.


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2020, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena