> Komunikace a zapojení veřejnosti

Nevíte jak zapojit veřejnost do plánování budoucí podoby obce nebo konkrétního veřejného prostranství? Naplánujeme a zorganizujeme zapojení všech klíčových partnerů a vtáhneme je do hry. Zajistíme přípravu a facilitaci veřejných diskuzí, projednání nebo plánovacích setkání.

Nabízíme služby na míru

 • Vypracujeme komunikační strategii včetně plánu zapojení veřejnosti do konkrétního projektu.
 • Zajistíme propagaci projektu s využitím adekvátních informačních nástrojů (např. webové stránky, tiskoviny).
 • Vybereme spolu s vámi nejvhodnější metodu zapojení veřejnosti a pomůžeme vám s její realizací.
 • Poskytneme vám zkušené facilitátory veřejných setkání i experty na projekty s veřejností.

5 dobrých důvodů, proč zapojovat veřejnost

 • umožníte efektivní vyjádření názorů a potřeb všech zainteresovaných stran
 • dostanete cennou zpětnou vazbu od různých skupin občanů
 • vytvoříte prostředí pro hledání nápadů a řešení problémů
 • předejdete bezdůvodnému odmítání záměru a budoucí realizace
 • posílíte vzájemné vztahy obyvatel v obci a vztahy obyvatel k obci samotné
 • jen na základě celkové koncepce můžete dobře určit priority dalšího postupu

Využíváme tyto nástroje

 • rozhovory a sociologické průzkumy
 • veřejná plánovací setkání a veřejná projednání
 • diskuzní fórum
 • metodu Tvorba vize komunity

Podívejte se, jak pracujeme

Stáhněte si náš nabídkový list

zapojovani_verejnosti_Stranka_1.jpg

Chcete poradit? Kontaktujte nás:

Martin Nawrath, projektový manažer
telefon: (+420) 776 133 361, email: martin.nawrath@nap.cz
Mohlo by vás zajímat

příklady dobré praxe

Šternberk: větší prostor pro chodce

Město Šternberk se stalo dobrým příkladem realizace zklidňování dopravy. Své řešení přihlásilo do soutěže Cesty městy, kterou vyhlašuje Nadace Partnerství. Tato soutěž zviditelňuje a oceňuje kvalitní dopravní řešení zaměřená na zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitňování veřejného prostoru a optimální uspořádání dopravy realizovaná v městech a obcích České republiky.


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2021, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena