> Prostory Express

Chcete oživit vaše náměstí park, ulici a hřiště a nevíte, jak začít? Zavolejte nás dříve, než zadáte nákladnou rekonstrukci prostranství nebo vyhlásíte architektonickou soutěž. Během 24 hodin pro vás zpracujeme balíček s analýzou místa, výstupy z plánovacího setkání a koncepci řešení.

 Co získáte?

 • rychlý přehled silných a slabých stránek místa
 • názor veřejnosti a zainteresovaných skupin
 • tipy na jednoduchá zlepšení i koncepční úpravy
 • inspiraci odjinud
 • přehledný materiál pro další úvahy
 • konzultaci k návrhům dalších kroků
 • podklad využitelný pro vytvoření zadání 

Jak postupujeme?

 • domluva na zadání, seznámení s podklady
 • rozhovory se zainteresovanými skupinami (radnice, podnikatelé, veřejnost) – dopoledne
 • systematická analýza místa – odpoledne
 • plánovací setkání s veřejností – večer
 • zpráva s doporučeními v textu, mapových schématech, fotodokumentaci

"Rádi odvádíme poctivou práci. Kvalitní výsledek vám však umíme odevzdat i po jednodenní návštěvě. "
Robert Sedlák, projektový manažer Prostory Express

Podívejte se, jak pracujeme

 • Prostory Express pro náměstí Republiky v Mladé Boleslavi

Stáhněte si náš nabídkový list

Prostory-Express_fin_Stranka_1.jpg

Chcete poradit? Kontaktujte nás:

Robert Sedlák, projektový manažer
telefon: (+420) 737 772 673, email: robert.sedlak@nap.cz


 
Mohlo by vás zajímat

příklady dobré praxe

Ústí nad Orlicí – Město pro lidi

Projekt Ústí nad Orlicí – "Město pro lidi" se zaměřoval na zapojení veřejnosti do vytvoření dlouhodobé koncepce úpravy veřejných prostranství. Důraz kladl na pěší a cyklistickou dopravu i celkovou prostupnost města. Cílem bylo navrhnout opatření, která promění Ústí na město, kde se člověk rád a bezpečně prochází, projíždí na kole, setkává se svými blízkými - kde se jeho obyvatelům dobře žije a návštěvníci se do něj rádi vracejí. Celkovým výsledkem byla Strategie pro veřejná prostranství, nemotorovou dopravu a prostupnost města.


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2018, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena