> Odkazy

Architektura a veřejné prostory

 • www.nadacepartnerstvi.cz/verejny prostor a doprava – sekce stránek Nadace Partnerství, která propaguje kvalitní veřejná prostranství v obcích a městech, jejich tvorbu a obnovu se zapojením veřejnosti do procesu plánování
 • http://8-80cities.org – stránky kanadské neziskové organizace, která podporuje zdravé komunity a města s úspěšnými veřejnými prostory
 • http://ag-ent.blogspot.com – stránky Adama Gebriana přinášející postřehy o architektuře
 • www.archiweb.cz – portál o architektuře a aktuálním dění kolem
 • www.cabe.org.uk – stránky britské výzkumné organizace Commission for Architecture and the Built Environment. Je zde ke stažení široká škála manuálů pro tvorbu kvalitního veřejného prostoru
 • www.communityplanning.net – portál s informacemi o práci s veřejností při plánování veřejných prostorů i při tvorbě strategických dokumentů zaměřených na místní komunity
 • creatingexcellence.net – stránky pro výměnu zkušeností s regenerace sídel a rozvojem komunit
 • http://dcfw.org – stránky Design Commision for Wales. Poskytuje množství informací, případových studií a kontaktů z oblasti architektury, krajinného plánování a designu s cílem zvyšovat povědomí o kvalitě života ve městě
 • www.gehlarchitects.com – stránky architektonické kanceláře Jana Gehla, dánského architekta, který se věnuje zlepšování kvality života ve městech
 • www.groundwork.org.uk – stránky britské organizace Groundwork
 • www.idgo.ac.uk – stránky výzkumného konsorcia The IDGO (Inclusive Design for Getting Outdoors) poskytuje informace o plánování veřejných prostorů, které je založeno na mapování potřeb veřejnosti
 • www.mesta.obce.cz – stránky Svazu měst a obcí
 • www.nadace-promeny.cz – stránky Nadace Proměny, která podporuje rozvoj veřejných prostorů, především zelených ploch
 • www.nadacevia.cz – stránky Nadace Via, která se věnuje participativnímu plánování a vytváření veřejných prostorů
 • www.openspace.eca.ac.uk – stránky výzkumného centra OPENspace obsahuje informace z oblasti životního prostředí ve městě s důrazem na zapojení veřejnosti
 • www.pps.org – stránky New Yorské organizace Project for Public Spaces, která se zabývá veřejným prostorem a zapojováním veřejnosti
 • www.rudi.net – portál pro sdílení informací v oblasti urbánního rozvoje. Rozsáhlý zdroj informací, kontaktů, studií a dokumentů
 • www.suburbanizace.cz – portál o problematice suburbanizace a vzniku suburbií v ČR i v zahraničí
 • www.timur.cz – stránky Týmové iniciativy pro místní udržitelný rozvoj
 • www.urbandesigncompendium.co.uk – stránka o principech tvorby a designu úspěšných veřejných prostorů. Ke stažení případové studie a části publikací
 • www.urbanspaces.eu – stránky projektu Urbspace, jehož cílem je analýza problematiky plánování a tvorby veřejných prostorů a vznik metodiky jejich tvorby

Participace veřejnosti, rozvoj komunity

 • www.cpkp.cz – stránky občanského sdružení Centrum pro komunitní práci, které se soustředí především na posilování účasti veřejnosti v rozvoji obcí, měst a krajů a na udržitelný rozvoj
 • www.ekopolis.sk – stránky slovenské nadace, která podporuje mimo jiné také úpravy veřejných prostorů a zapojování veřejnosti do plánovacích procesů
 • www.nickwates.co.uk – stránky Nicka Watese, odborníka na komunitní plánování a design
 • www.osf.cz – stránky Nadace Open Society Fund, který podporuje rozvoj otevřené občanské společnosti
 • www.pivecka.cz – stránky Nadace Jana Pivečky, která se zabývá podporou rozvoje občanské společnosti
 • www.ucastverejnosti.cz – stránky Asociace ekologických organizací Zelený kruh týkající se Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím a účasti veřejnosti na rozhodování o ŽP

 Environmentální témata

 • www.civilscape.eu – stránky mezinárodní organizace pro podporu a implementaci Evropské dohody o krajině
 • http://econnect.ecn.cz – informační portál pro neziskové organizace a občanský sektor
 • www.iflaonline.org – stránky Mezinárodní federace zahradních a krajinářských architektů
 • www.szkt.cz – stránky sdružení Společnost pro zahradní a krajinnou architekturu
 • www.veronica.cz – stránky ZO ČSOP Veronika, která poskytuje odbornou a vzdělávací činnost v oblasti environmentálních témat

Šetrná doprava a udržitelná mobilita

 • www.asistence.org – stránka občanského sdružení Asistence, které se věnuje podpoře a mobilitě lidí s tělesným a kombinovaným postižením
 • www.cdv.cz – stránky Centra dopravního výzkumu, které provádí výzkumnou, expertní a vývojovou činnost ve všech oblastech dopravy
 • http://ekopolitika.cz – stránky Ústavu pro ekopolitiku
 • www.livingstreets.org.uk – stránky o podpoře využívání ulic a ostatních veřejných prostorů pěšími
 • www.walk21.com – stránky mezinárodní asociace chůze Walk21
 • www.eltis.org –  portál Udržitelné městské mobility na evropské úrovni
 • www.eppomm.eu – stránky Evropské platformy pro mobility managementTyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena