> Program rozvoje obce

Chybí vašemu městu nebo obci dlouhodobá strategie rozvoje? Chcete vytvořit dokument, který vychází z klíčových potřeb obyvatel? Ukážeme vám, že strategické plánování není pouze záležitostí městského úřadu a radnice. Při efektivním zapojení veřejnosti s vámi připravíme takové projekty, které vaší obci nebo městu přinesou skutečnou změnu.

Nabízíme služby na míru

 • Vytvoříme harmonogram přípravy programu rozvoje obce (PRO), ustavíme a efektivně povedeme koordinační skupinu.
 • Vyhodnotíme současné dlouhodobé záměry obce.
 • Uspořádáme jednotlivá plánovací setkání s veřejností ke stanovení SWOT analýzy.a společné vize. Během setkání budeme diskutovat nad územím obce, tvořit mapy klíčových lokalit a specifikovat projektové záměry.
 • Zrealizujeme dotazníkové šetření k ověření výstupů z plánovacích setkání.
 • Všechny podklady zapracujeme do analytické a návrhové části PRO.
 • Na základě potřeb a priorit občanů a vedení města navrhneme specifické cíle, opatření a projektové záměry včetně časového harmonogramu.
 • Uspořádáme veřejnou diskuzi k pracovní verzi PRO, na které budou moci občané komentovat a připomínkovat návrhy.
 • Program rozvoje obce dopracujeme do finální podoby dokumentu a nachystáme podklady pro propagaci. 

V čem se lišíme od konkurence

Po celou dobu vypracování strategie klademe důraz na zajištění vzájemné komunikace s veřejností a zainteresovanými skupinami. Naše zkušenosti potvrzují, že strategický plán, který je aktivně a průběžně vytvářen komunitním způsobem, formuje takové projekty, které vedou ke skutečnému rozvoji obce.

5 dobrých důvodů, proč mít Program rozvoje obce

 • Získáte koncepční dokument shrnující představu dlouhodobého rozvoje obce (5-15 let), který přesahuje jedno volební období.
 • Získáte návod, jak propojit územní a strategické plánování a podklad pro zadání územního plánu obce.
 • Získáte podklad pro odůvodnění grantových žádostí včetně žádostí o dotace (evropské, státní a krajské),  jednotlivé záměry obsažené v programu rozvoje obce.
 • Získáte podklad pro sestavování rozpočtového výhledu obce.
 • Prostřednictvím účasti veřejnosti při přípravě PRO získáte názory, potřeby a podporu veřejnosti a zainteresovaných skupin pro dlouhodobější plány vedení obce.

Podívejte se, jak pracujeme

Náš přístup aneb Program rozvoje obce v 10 krocích

Zpracovani-programu-rozvoje-obce_Partnerstvi_Stranka_1-(3).jpg
 

Chcete poradit? Kontaktujte nás:

Martin Nawrath, projektový manažer
telefon: (+420) 776 133 361, email: martin.nawrath@nap.cz

příklady dobré praxe

Hodonín: odpočinková zóna u cyklostezky

Město Hodonín se stalo dobrým příkladem realizace zklidňování dopravy. Své řešení přihlásilo do soutěže Cesty městy, kterou vyhlašuje Nadace Partnerství. Tato soutěž zviditelňuje a oceňuje kvalitní dopravní řešení zaměřená na zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitňování veřejného prostoru a optimální uspořádání dopravy realizovaná v městech a obcích České republiky.


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena