> Strategie pro veřejná prostranství

Potřebujete "inventuru" veřejných prostranství, která přinese jejich vymezení, pojmenuje problémy a popíše potenciál klíčových míst ve vašem městě? Pomůžeme vám najít systémové a koncepční řešení veřejného prostoru. Logicky propojíme aspekty územního plánování, dopravy a životního celku tak, aby vaše budoucí investice dávaly smysl a cíleně vedly ke zvyšování kvality života.

Nabízíme služby na míru

  • Pro vaše město zpracujeme generel/strategii rozvoje veřejných prostranství a rozvedeme ji do koncepce řešení v měřítku města, jeho centra nebo čtvrti.
  • Nejprve vymezíme plochy veřejných prostranství na území města, zatřídíme je do kategorií, popíšeme stávající stav a definujeme potenciál jednotlivých míst.
  • Zapojíme veřejnost do diskuze nad klíčovámi lokalitami.
  • Pro jednotlivé typy prostranství stanovíme standardy a zformulujeme strategii pro pro jejich budoucí plnění, rozvoj a udržitelnost.

5 dobrých důvodů, proč mít strategii pro veřejná prostranství

  • rozvojem sítě veřejných prostranství vytvoříte základ udržitelného sídla
  • zachytíte strukturu veřejných prostranství a jejich pozici v hierarchii celoměstského systému využitelnou v územním plánování i při zadání podrobnějších studií a projektů
  • jen na základě celkové koncepce a vytipování klíčových veřejných prostranství můžete dobře určit priority dalšího postupu 
  • získáte návod, jak postupovat v každodenní péči i při rekonstrukcích s cílem zabránit nekoncepčním dílčím řešením

"Unikátnost ve městě přináší prostor mezi budovami, veřejný prostor. Jde o sítě ulic, mosty, zahrádky, parky, vnitrobloky a náměstí. Všechno je to součást určité tkáně, která přináší městu úžasnou bohatost. Krásné budovy mohou být časem z různých důvodů zbořeny, ale tkáň, která tvoří kvalitní město, tady zůstává navždy."     
James Corner, architekt a autor parku High Line v New Yorku

Podívejte se, jak pracujeme

Stáhněte si náš nabídkový list

strategie.jpg

Chcete poradit? Kontaktujte nás:

Robert Sedlák, projektový manažer
telefon: (+420) 737 772 673, email: robert.sedlak@nap.cz

Mohlo by vás zajímat

příklady dobré praxe

Brno - Park pod plachtami

Park pod plachtami o rozloze 32 tisíc m² se nachází na sídlišti Kamenný vrch mezi ulicemi Slunečná a Plachty. Jak už název napovídá, jedná se o suchý kopec s kamenitým podkladem, na němž se původně rozprostírala zemědělská krajina a později i zahrádkářská kolonie. V 80. letech minulého století ji pak nahradily paneláky. Původním záměrem bylo na ploše dnešního parku postavit školu, a proto došlo k terénním úpravám a vybudování kanalizace. Projekt se ale nakonec neuskutečnil. Později se díky změně územního plánu podařilo městské části prosadit využití prostoru pro sportovně rekreační účely namísto plánované zástavby bytovými domy. Na šedé sídliště se tak opět vrátila zeleň.


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena