> Kontakt

Michal Šindelář, michal.sindelar@nap.cz, 515 903 128
 

Kde nás najdete:
Sídlo Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno / mapa

www.nadacepartnerstvi.cz
 Mohlo by vás zajímat

příklady dobré praxe

Praha 13: Facilitace veřejného setkání nad námětem nového územního plánu

V roce 2013 zahájila Hl. m. Praha přípravu svého nového územního plánu. Nazývá ho Metropolitním plánem. Podoba plánu i jeho přípravy jsou výrazně odlišné od předchozích: Plán by měl nově vymezit lokality se stejným charakterem, určit a ochránit jejich hodnoty. Má se zaměřit na definování veřejných prostranství a vymezení rozvojových ploch podmíněných regulačním plánem. Útvar rozvoje města jako zpracovatel Metropolitního plánu vyzval jednotlivé městské části Prahy, aby se aktivně zapojily do přípravy jeho podkladů. Vedení Prahy 13 se rozhodlo uspořádat veřejné setkání a diskuzi s veřejností na webu městské části.


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2021, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena