> Městské plány mobility

Jak ve vašem městě zajistit systém udržitelné městské dopravy? Buďte mezi prvními českými městy, která využívají integrovaný a moderní přístup k plánování udržitelné mobility. Vypracujeme pro vás plán udržitelné městské mobility se zapojením veřejnosti.

Nabízíme služby na míru

Ve spolupráci s partnery nabízíme zpracování kompletního Plánu udržitelné městské mobility, který zahrnuje:
  • Vytvoření vize, strategie propagace a komunikace s veřejností.
  • Analýza současné situace v řešeném území z hlediska dopravy, zajištění sociologických a dopravních průzkumů, SWOT analýza, stanovení indikátorů a monitoringu.
  • Návrh opatření a aktivit, vytvoření akčního plánu, systém monitoringu.
  • Zajištění vzájemné komunikace s veřejností a zainteresovanými skupinami (např. formou organizace workshopů, facilitace kulatých stolů, pracovních skupin a veřejných projednání, průzkumů veřejného mínění, vytvoření webové stránky a prezentačních materiálů pro účely projektu). 

5 dobrých důvodů, proč mít plán mobility

  • zlepšíte kvalitu životního prostředí ve vašem městě
  • snížíte negativní dopady dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
  • zlepšíte mobilitu a dostupnost ve městě
  • zlepšíte image a konkurenceschopnosti města
  • získáte "veřejnou legitimitu" plánu díky zapojení občanů do plánování


„Městské plánování, které se v posledních padesáti letech zaměřovalo na dopravní infrastrukturu a automobily, se dostalo do slepé uličky. Města 21. století potřebují být více udržitelná a orientovaná na lidi. Jsem rád, že Nadace Partnerství je průkopníkem tohoto přístupu v České republice."

Jan Gehl, dánský architekt a urbanista

Podívejte se, jak pracujeme

Chcete poradit? Kontaktujte nás: 

Petr Šmíd, projektový manažer
telefon: (+420) 732 930 646, email: petr.smid@nap.cz

Mohlo by vás zajímat

příklady dobré praxe

Brno - Park pod plachtami

Park pod plachtami o rozloze 32 tisíc m² se nachází na sídlišti Kamenný vrch mezi ulicemi Slunečná a Plachty. Jak už název napovídá, jedná se o suchý kopec s kamenitým podkladem, na němž se původně rozprostírala zemědělská krajina a později i zahrádkářská kolonie. V 80. letech minulého století ji pak nahradily paneláky. Původním záměrem bylo na ploše dnešního parku postavit školu, a proto došlo k terénním úpravám a vybudování kanalizace. Projekt se ale nakonec neuskutečnil. Později se díky změně územního plánu podařilo městské části prosadit využití prostoru pro sportovně rekreační účely namísto plánované zástavby bytovými domy. Na šedé sídliště se tak opět vrátila zeleň.


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena