> Jarní cyklus akreditovaných seminářů 2014

Nadace Partnerství na jaře roku 2014 pořádala ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy cyklus akreditovaných seminářů určený zejména pro pracovníky veřejné správy měst. Tři semináře reagovaly na témata, která jsou v českých městech aktuální a souvisí s rostoucí poptávkou po kvalitě života ve městě.

1. SEMINÁŘ OBÝVACÍ POKOJE MĚST: PLÁNOVÁNÍ A TVORBA KVALITNÍCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Jaký význam dnes plní veřejná prostranství? Co od nich očekáváme? Komu a jak mají sloužit?
Podoba, funkčnost a obyvatelnost veřejných prostranství výrazně ovlivňuje celkovou kvalitu města a života v něm. Téma utváření veřejného prostoru se dostává do centra zájmu odborníků i laiků.

​Interaktivní seminář vedli lektoři se zkušeností např. ze spolupráce s Janem Gehlem, s mnohaletou praxí z projektů v ČR i zahraničí a také externí lektoři. 

Témata: 

 • význam veřejných prostranství a jejich místo ve struktuře města
 • kritéria kvalitního veřejného prostoru
 • koncept Síla +10
 • hodnocení kvality konkrétního veřejného prostranství
 • inspirativní příklady z praxe
 • možnosti utváření kvalitních prostranství v našich podmínkách
 • plánování a tvorba veřejných prostranství s efektivním zapojením veřejnosti

2. SEMINÁŘ PLÍCE A MÍZA MĚSTA: PLÁNOVÁNÍ A PÉČE O ZELEŇ SE ZAPOJENÍM VEŘEJNOSTI

Zeleň je neodmyslitelnou součástí veřejných prostranství a veřejnost k ní přistupuje velmi citlivě. Kácení a s tím související hodnocení stromů se stávají tématem pro širokou veřejnost. Pro pracovníky veřejné správy měst je samozřejmostí komunikace, jak ale komunikovat citlivá témata s občany a jaké metody zapojení veřejnosti do plánování i realizace úprav zeleně jsou nejvhodnější je téma aktuální.

Interaktivní seminář vedli zkušení lektoři a odborníci z praxe jak v tématu komunikace s veřejností, tak zeleně.

Témata:

 • význam komunikace s veřejností
 •  jak do plánování a tvorby veřejných prostranství efektivně zapojit veřejnost
 • metody zapojení veřejnosti v konkrétních situacích
 • příklady komunikace s veřejností představí odborníci z MČ Praha 10
 • praktickými příklady krizových situací z jiných měst, poukážeme na chyby a inspirujeme se pozitivními příklady
 • změny týkající se zeleně v novém občanském zákoníku

3. SEMINÁŘ MĚSTO V POHYBU: UDRŽITELNÁ MOBILITA A TRENDY V ŠETRNÉ DOPRAVĚ

Doprava je zásadní a nepostradatelnou součástí města. Potřeba mobility je nutností, zároveň však způsobuje problémy a znehodnocuje životní prostředí měst. Jak naplnit potřeby mobility a zároveň zlepšit obyvatelnost našich měst?

Témata:

 • aktuální situace vztahu dopravy a městského prostředí
 • přístup k plánování dopravy v celoměstském měřítku
 • komplexní metoda městských a firemních plánů mobility
 • situace v oblasti plánování městské mobility pomocí auditu Advance
 • možnosti a výhody zklidňování dopravy
 • současné trendy v podpoře pěší a cyklistické dopravy ve městech
 •  příklady dobré praxe z měst v ČR a zahraničí

Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena