> Konference Město pod pokličkou 2013

Ve čtvrtek 30. května 2013 proběhla mezioborová konference Město pod pokličkou 2013. Název Město pod pokličkou město upozorňuje, že město není hotovým produktem, ale je na něj třeba neustále hledat nové recepty. Obyvatelnost města a kvalita jeho veřejného prostoru není záležitostí jedné profese - pouze odborníků nebo jen politiků nebo aktivních občanů. Uživateli a klienty jsme všichni.

Témata a hosté:

 • Sociologický pohled: Lucie Galčanová (FSS MU):  Městský prostor pro všechny?
 • Environmentální pohled: Jan Labohý (Ekologický institut Veronica): Města ve věku změny klimatu
 • Manažerský pohled: Tomáš Ctibor (zkušenost architekta a developera): Krize jako příležitost
 • Architektonicko-urbanistický pohled: Martin Kloda (architekt a urbanista): Městský prostor na konci moderny
 • Pohled samosprávy: Jan Sponar (investiční technik z brněnské části Nový Lískovec): Přeměna brněnského sídliště v domov
 • Pohled komunikace a brandingu: Milota Sidorová (jedna z vedoucích osobností platformy reSITE): City branding - komunikace a spolupráce

Pořadatel: 

Tip:

Co zaznělo na konferenci (ochutnávka z dobrých receptů):

 • "Hledejme akupunkturní řešení – začněme léčit drobnými zásahy namísto megalomanských projektů (na které nemáme peníze)" / Tomáš Ctibor
 • "Chytrá města neutrácejí peníze, ale investují. Například v energetice (výroba tepla, el. energie). Investování do svých projektů nabízejí i svým obyvatelům." / Jan Labohý
 • "V čem spočívá kvalita života ve městě? Neznamená pro všechny to stejné, ale nejčastěji toto: pocit sounáležitosti, blízkost přátel a snadná dostupnost všeho, co potřebují" / závěr z panelové diskuze
 • "Nebojme se vstoupit do politiky na lokální úrovni a ovlivňovat dění přímo" / častý názor v diskuzi formátu World café
 • "Najít koncensus na řešení je mnohem složitější než pojmenovat problémy" / Tomáš Ctibor

Ke stažení: 

Mohlo by vás zajímat

příklady dobré praxe

Oživme spolu kamenné – participace obyvatel na proměně bratislavského náměstí

Kamenné náměstí je jedním z nejzanedbanějších veřejných prostorů v Bratislavě. Skupina architektů, studentů a dobrovolníků se proto rozhodla spolu s obyvateli žijícími v blízkosti náměstí a dalšími organizacemi přinést do místa aktivity, které jim pomohou zjistit, jak by místní chtěli náměstí využívat. V roce 2012 zorganizovali sérii veřejných diskuzí a happeningový Den pro náměstí. V roce 2013 následovaly další participativní aktivity, během kterých sesbírali cenné podněty a názory obyvatel na současnou i budoucí podobu Kamenného náměstí. Jaké metody plánování použili?


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2021, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena