> Participace veřejnosti v praxi územního plánování, září 2015

Pro všechny zájemce o téma zapojování veřejnosti do územního plánování připravujeme společně s Fakultou architektury ČVUT v Praze každoročně interaktivní kurz s akreditací MVČR.
Otevřenost a participace veřejnosti na vytváření projektů a plánů je dnes stále populárnější. Komunikovat tak, aby uživatelé mohli ovlivnit projekt dle svých potřeb a zároveň měl projektant prostor pro uplatnění svých dovedností a nápadů není snadné. Často může být nezvládnutá participace (jak pro vztahy a důvěru, tak pro výsledek projektu) horší, než žádná. Plánovat a vést participaci je zodpovědný úkol a je třeba se to naučit. 

Pokud Vám tento kurz unikl a máte zájem o účast, na rok 2016 plánujeme další podobné semináře.

Pro koho byl kurz určený?

Úředníkům místních, statutárních a krajských samospráv, pracovníkům v nestátním neziskovém sektoru a všem dalším zájemcům (odborníkům i laikům).

Kurz byl vhodný pro pracovníky, kteří se na různých pozicích věnují

  • přípravě a realizaci konkrétních projektů výstavby a úprav veřejných budov a prostranství (školy, hřiště, sportoviště, parky, komunikace)
  • projednávání a schvalování projektů staveb a úprav s významným dopadem na veřejný prostor (velkým stavebním záměrům soukromého investora)
  • přípravě, pořizování a projednávání územně plánovacích podkladů a dokumentací a strategických plánů a dalších koncepčních dokumentů týkajících se místního a regionálního rozvoje

 Účastník získal

  • základní porozumění možnostem, limitům i rizikům participativních procesů;
  • základní přehled o možnostech zapojení veřejnosti do plánování v České republice v souladu s platnou legislativou
  • dobrou orientaci v dané problematice
  • schopnost samostatně vypracovat komplexní plán zapojení veřejnosti pro konkrétní projekt nebo plánovací dokument v obvyklých situacích
  • schopnost rozpoznat složité projekty a obtížné situace, kdy je potřebné angažovat externího konzultanta

Odborní garanti

Odborní kvalifikovaní lektoři z ČVUT v Praze a Nadace Partnerství, kteří mají praxi v oblasti participace veřejnosti z domova i zahraničí.

Ing. arch. Petr Klápště, FA ČVUT
Mgr. Martin Nawrath, Nadace Partnerství

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Petra Zhřívalová, Ph.D., Fakulta architektury ČVUT, zhrivpet@fa.cvut.cz, +420 224 356 325, www.gis.cvut.cz

Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena