> Konference Public Spaces - Living Places 2011

Obrovský zájem o konferenci ukázal, že po desetiletích, kdy veřejné prostory vznikaly často jako zbytkové plochy určené především pro automobilovou dopravu, začíná být také v České republice aktuální vnímání veřejných prostor jako živých míst k setkávání. Konferenci uspořádala Nadace Partnerství ve spolupráci s dánským velvyslanectvím v Praze, Národní galerií a vysokou školou architektury ARCHIP.

Témata a hosté:

 • Koncepční rozvoj veřejných prostor a aktuální výzvy / Jan Gehl, Gehl Architects, Dánsko
 • Inspirativní strategie a koncepce veřejných prostranství v České republice / Jakub Filip Novák, No-architects, Česká republika
 • Veřejný prostor v České republice - plány a realita / Igor Kovačevič, Centrum pro středoevropskou architekturu, Česká republika
 • Zážitek z hravé krajiny / Lukáš Gavlovský, výtvarník, gavlovsky.cz, Česká republika
 • Hraní a Hraní a přirozený rozvoj / Harry Harbottle, Richter Spielgeräte GmbH, Velká Británie
 • Legislativní rámec pro certifikaci prvků hřišť – české a evropské standardy / Ludvík Schmidtmayer, Zkušební ústav lehkého průmyslu,Česká republika
 • Aktuální možnosti šetrné dopravy – současné trendy / Michaela Valentová, Ústav pro ekopolitiku, Česká republika
 • Bezbariérová řešení pěších tras v rámci Generelu pro pěší v Brně / Zdeňka Šamánková, Odbor územního plánování a rozvoje Brno, Česká republika
 • Bezpečné cesty do škol a další programy na zklidňování dopravy / Radek Patrný, Nadace Partnerství, Česká republika
 • Od brownfield k přírodnímu parku / Rita Suhrhoff, Grün Berlin GmbH, Německo
 • Použití Silbersommer – extenzivní plochy zeleně / Adam Baroš, VÚKOZ,v.v.i., Česká republika
 • Přírodě blízké řešení zelených ploch a jejich ekonomická únosnost / Štěpán Špoula, krajinářský architekt Praha, Česká republika
 • Sociální aspekty tržišť / Vojtěch Kotecký, Hnutí DUHA, Česká republika
 • Ekonomické a provozní aspekty tržišť / Tomáš Popp, ENVIC o.s., Česká republika
 • Environmentální souvislosti a význam tržišť pro místní farmáře / Radim Petratur, Nalok.cz, Česká republika 

Pořadatel: 

 • Nadace Partnerství ve spolupráci ve spolupráci s dánským velvyslanectvím v Praze, Národní galerií a vysokou školou architektury ARCHIP

Tip:

 • Nadace Partnerství přeložila a vydala 2 knihy hlavního přednášejícího - dánského architekta Jana Gehla. Čtivé a praktické knihy si můžete zakoupit v našem eshopu.

Ke stažení:


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena