> Facilitace - metody práce s malými skupinami

Potřebujete ve své práci připravovat a vést pracovní setkání např. projektového týmu, pracovní porady, workshopy či odborné konference? Náš kurz vám poskytne znalosti potřebné pro plánování a přípravu efektivního setkání a pomůže Vám získat dovednosti facilitace a moderování skupin.

Kurz je určen pro lidi, kteří ve své práci potřebují dovednosti spojené s přípravou a vedením pracovních setkání např. projektového týmu, pracovní porady, workshopy zaměřené na dosažení společných výstupů. Kurz těmto pracovníkům poskytne znalosti potřebné naplánování a přípravu efektivního setkání a získají dovednosti facilitace a moderování menších, případně i větších skupin. Absolvent bude znát principy facilitace a porozumí různým modelům skupinového rozhodování. Prostřednictvím hraní rolí a simulováním reálných situací bude mít možnost si nově nabyté znalosti prakticky procvičit.

Cena semináře: 5 500 Kč

Kdy: 9. - 10. února 2017
Kde: Otevřená Zahrada Nadace Partnerství, Údolní 33, Brno

Maximální počet účastníků je 12.

Na kurzu si ukážeme a vyzkoušíme:
 • definiční vymezení facilitace a základní teoretická východiska skupinového rozhodování a různých přístupů k facilitaci,
 • dovednosti facilitátora (definování cíle a stanovení pravidel pro diskusi, slyšení a vytváření prostoru pro všechny účastníky diskuse, ovládání metod / nástrojů pro strukturování diskuse např. redefinování, parafrázování, sumarizaci, reflexe, komparace výroků),
 • specifika a rozdíly v uplatnění facilitace v různém kontextu:
 • facilitace pracovního setkání - workshopu,
 • facilitace v organizačních změnách organizace nebo organizační sítě,
 • facilitace porady (diskuse uzavřené skupiny zaměřené na řešení problému, shromáždění informací nebo předání informací),
 • facilitace zátěžových situací v pracovních setkáních - konflikty při skupinovém rozhodování, problémové osoby,
 • facilitace veřejných setkání (kulaté stoly, veřejné slyšení, brífink, panelová diskuse odborníků za účasti veřejnosti, apod.) a moderování pracovních konferencí,
 • facilitace skupinového rozhodování (druhy skupinového rozhodování z pohledu participace účastníků a jeho vedení, metody rozšiřující volby v rozhodování, metody zužující volby při rozhodování, nominální postupy, apod.),
 • nácvik facilitace v simulovaných podmínkách,
 • zvládání problémového chování účastníků diskuse či porady.

Konkrétní program tréninku bude přizpůsoben zkušenostem a potřebám účastníků. V tréninku budou využity různé metody učení jako diskusní metody, experienciální metody, simulace různých situací, různé formy hraní rolí s cílem vytvořit účastníkům možnost vyzkoušet si fungování principů a použití dovedností v bezpečném prostředí tréninkového kurzu i supervizní metody. Teoretické znalosti účastníci získají jak prostřednictvím písemných materiálů k tréninku, tak i krátkými prezentacemi.
 

9-(1).jpgKurz povede Karolína Miková, facilitátorka a ředitelka PDCS.

Odborně se zaměřuje hlavně na řešení a prevenci veřejných konfliktů, účast občanů na rozhodování o věcech veřejných, rozvoj občanské společnosti, Deliberative demokracii, komunitní rozvoj a spolupráci mezi odvětvími. Má mezinárodní trenérskou a konzultační zkušenost, dosud pracovala ve více než 30 zemích světa.


Kurz probíhá 2 dny v prostorech Otevřené zahrady Nadace Partnerství (Údolní 33, Brno) každý den od 9:00 do 17:00. Účastníci kurzu získají certifikát, materiály v rozsahu cca 90 stran - manuál a handouty ke cvičením spolu se seznamem doporučené literatury. Na tento kurz navazuje kurz Facilitace II. - Metody práce s velkými skupinami a E-facilitace.

Kontaktní osoba: Anna Petříková, email: anna.petrikova@nap.cz, tel: +420 731 481 841
 

Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena